Het Plan

<< terug naar nieuwsoverzicht

1e fase gereed: Opening CEM île de Mar!
Sénégal, november 2008

Op 3 november 2008 kon de 1e fase van de middelbare school (CEM = Collège d’Enseignement Moyen) op het eiland île de Mar officieel worden geopend. Groot feest voor alle eilandbewoners en vooral  voor de leerlingen en hun docenten. Naar dit moment had men al lange tijd uitgezien. De volgende dag zijn de 4 klaslokalen, die nu in de 1e fase zijn gebouwd in gebruik genomen. De lerarenkamer in het kantoorgebouw is nu ook tijdelijk ingericht als 5e lokaal om toch zoveel mogelijk leerlingen tegelijk lessen te laten volgen.

School

1e fase
Het bouwen van de 1e fase van een middelbare school op het eiland île de Mar is volledig uitgevoerd conform de plannen. Als eerste de realisatie van bouwtekeningen. Vervolgens de bouw van de 1e fase van de school: 4 klaslokalen, een sanitaire groep van 2 maal 3 toiletten en een kantoor voor de administratie en directeur.

Onder de fotoserie vindt u uitgebreide informatie over de 1e fase.

Fotoserie: Totstandkoming van de 1e fase in chronologische volgorde:

Tijdsplanning 2008
Begindatum van het project 15-03-2008 en de beoogde einddatum 31-09-2008. Op 9 april 2008 wordt in Dakar het contract ondertekend met de aannemer Papa Mor Fall in het bijzijn van Issa Thiam, de voorzitter van de oudervereniging, Mohamed Bousso, vertegenwoordiger van de Stichting île de Mar in Sénégal en Paul Quarles van Ufford, werkzaam bij Unicef. Nog diezelfde week is met de bouwwerkzaamheden op het eiland een begin gemaakt.
Op 10 mei 2008 brengt het bestuur van de Stichting île de Mar een bezoek aan het eiland. De voortgang van de bouwwerkzaamheden worden gecontroleerd en geëvalueerd. Met de aannemer Papa Mor Fall en de vertegenwoordiger van de Stichting île de Mar, Mohamed Bousso wordt een bezoek aan de Inspection d’ Academie in Fatick gebracht. Tevens wordt een prognose voor het verdere verloop van de bouwwerkzaamheden besproken.
In de regentijd gedurende de maanden juli en augustus loopt de bouw enige vertraging op en eind oktober 2008 wordt de bouw van de eerste fase van de middelbare school, 4 klaslokalen, sanitaire groep voor jongens en meisjes en een kantoor voor de administratie en directeur, afgerond en opgeleverd. Naast de aannemer, de vertegenwoordiger van de gebruikers en opdrachtgever zijn ook de Inspection Departementale de l’Education Nationale (IDEN) de Fatick en Inspection d’Académie (IA) de Fatick hierbij betrokken geweest.

Knelpunten
De regentijd is dit jaar vroeg begonnen en was uitbundig en heeft derhalve voor enige vertraging in het bouw gezorgd.
Ook het feit dat de school op een eiland is gesitueerd heeft voor een aantal complicaties gezorgd. Met name het transport van materiaal is een ingewikkelde zaak. De organisatie van de transporten per vrachtwagen over een slechte weg naar Ndangane, en afladen, vervolgens een piroque (boot met beperkte capaciteit) charteren, opladen, varen naar eiland en uitladen, dan per paard en wagen (charette met nog minder capaciteit) opladen en naar de bouwplaats en dan weer afladen.

Follow-up
De continuïteit en exploitatie van het project is gewaarborgd, omdat het ministerie van onderwijs te Dakar:

  • de middelbare school in Mar Soulou, CEM île de Mar op de landelijke schoolkaart heeft gezet;
  • de directeur M. Lang Mare heeft benoemd ;
  • 7 leraren voor de klassen 6, 5, 4 en 3 heeft aangesteld;
  • middelen beschikbaar stelt t.b.v. het onderhoud van de school;
  • jaarlijks leermiddelen aan de school levert.

Gedurende het schooljaar 2007/2008 krijgen reeds 6 groepen leerlingen verdeeld over 3 jaargangen (6e, 5e en 4e )  middelbaar onderwijs (zie onderstaande tabel). Bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2008/2009 heeft een nieuwe groep leerlingen (78) zich aangemeld voor de 6e klas. Het totaal aantal leerlingen komt daarmee op 259 uit. Alle klassen schuiven een jaar op en daarmee heeft het CEM île de Mar met ingang van dit schooljaar 4 niveaus. De leerlingen van het 3e en tevens hoogste niveau doen dit jaar examen.
De 4 klaslokalen, die nu in de 1e fase zijn gebouwd, zullen direct vol bezet zijn. De lerarenkamer in het kantoorgebouw is nu tijdelijk ingericht als 5e lokaal om toch zoveel mogelijk leerlingen tegelijk lessen te laten volgen. Om alle 259 leerlingen met de nog altijd beperkte ruimte toch aan het onderwijs te laten deelnemen wordt gebruik gemaakt van een roulatiesysteem. De oude woning waarin tot voor kort les werd gegeven is weer opgeëist door de eigenaren en het oude klaslokaal is weer in gebruik genomen door de lagere school in Mar Soulou. Totdat de 2e fase van nog eens 4 lokalen zal zijn gerealiseerd zal zowel de lerarenkamer alsook het rouleersysteem de oplossing blijven voor een nog altijd aanwezig gebrek aan leslokalen.

Niveau (3e is hoogste niveau)

 

Aantal leerlingen

 

Start in het schooljaar:

Klas 6a

 

  38

 

2008 / 2009

Klas 6b

 

  40

 

2008 / 2009

Klas 5a

 

  25

 

2007 / 2008

Klas 5b

 

  25

 

2007 / 2008

Klas 5c

 

  25

 

2007 / 2008

Klas 4a

 

  26

 

2006 / 2007

Klas 4b

 

  26

 

2006 / 2007

Klas 3

 

  54

 

2005 / 2006

Totaal

 

259

 

 

Lange termijn doelstelling:
“Realisatie van een volwaardige middelbare school in overeenstemming met de (toekomstige) behoefte op het eiland île de Mar”.
Na een succesvolle afsluiting van de 1e fase van dit project zal het bestuur van de Stichting île de Mar, Sénégal een nieuwe projectaanvraag bij het NCDO indienen ten behoeve van de bouw van de 2e fase van de middelbare school. In de 2e fase van de bouw kan worden voorzien in nog eens 4 klaslokalen, waarin begrepen een bibliotheek en informatica lokaal en een multifunctioneel sportveld.
De fondsenwerving ten behoeve van deze vervolgfase is door het bestuur van de  Stichting île de Mar, Sénégal reeds in gang gezet.