Het Plan

“Ze gaan een school bouwen”
Zij bouwen een school en wij bouwen mee!
Er wordt een school gebouwd in Senegal en daarvoor is geld nodig.

Doet u mee?
We vragen u of u wilt bijdragen in de kosten. Een bescheiden particulier initiatief, waarbij het geld direct ten goede komt aan het project en het resultaat omvangrijke gevolgen kan hebben; namelijk generaties kinderen die voortgezet onderwijs kunnen volgen!

Van groot belang
Het project zal op termijn bijdragen aan een combinatie van millennium doelstellingen. Goed middelbaar onderwijs is van groot belang voor de bestrijding van armoede. Door een voortgezette opleiding voor de kinderen van het eiland die nu geen gelegenheid hebben zich verder te ontwikkelen, zullen op termijn de leefomstandigheden van de bevolking op Île de Mar verbeteren. Kortom armoedebestrijding door toegang tot middelbaar onderwijs in de eigen woonomgeving met gelijke kansen voor meisjes en jongens.

Investeer in hun toekomst
Senegal is een democratisch land in Afrika dat niet wordt verscheurd door etnische geschillen of religieuze burgeroorlog, waar geen schrijnende honger voorkomt, maar kansen heeft zich te ontwikkelen tot een stabiele, zelfstandige samenleving. Goed geschoolde mensen zijn de motor van een samenleving. Door mee te investeren in de opleiding van jongeren op het eiland Ile de mar in Senegal, investeert u in hun toekomst.

Erkend algemeen nut
De stichting Île de Mar is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze status wordt door de belastingdienst toegekend. Stichting Île de Mar betaalt geen successie of schenkingsrecht als er donaties of schenkingen worden gedaan. Bovendien kunnen sponsors en donateurs hun giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Donatieverklaring
Hieronder kunt u een formulier downloaden waarop u aan kunt geven op welke manier u het project wilt ondersteunen.

PDFDonatieverklaring Ile de Mar.pdf