Het Plan

<< terug naar nieuwsoverzicht

Verslag reis Sénégal
Mei 2008

Op 7 april 2008 is het contract met aannemer Papa Mor Fall getekend. Nog diezelfde week kan met de bouw worden begonnen, nadat door Marietou Ndiaye, onze vriendin uit Mar Lodj de eerste steen was gelegd. De ceremonie van de eerste steenlegging werd bijgewoond door alle notabelen van het eiland, ouders en leerlingen van de school, de directeur en de leraren en Stichting île de Mar werd vertegenwoordigd door Mohamed Bousso.
Het plan is om de eerste fase van de bouw, 4 klassen, een administratief blok en een sanitair blok in 75 dagen te realiseren. Een strakke planning omdat we voor dat het regenseizoen begint deze fase willen afronden. Het regenseizoen start over het algemeen in de periode juli augustus.

Foto’s:

      Senegal
Terrein waar de school is gepland

Senegal
1e steen wordt gelegd door Mariétou

Senegal
Muziek en dans ter ere van de 1e steenlegging       

Senegal
Een gedenkwaardig moment: de bouw van de school is officieel gestart

Senegal
De werkzaamheden zijn begonnen, het fundament wordt gelegd.       

Senegal
Ontvangst ceremonie in Mar Soulou bij Issa Thiam

Senegal
Eerste indrukken op bouwterrein in Mar Soulou

Senegal
Voorraad stenen voor de volgende dagen  

Senegal
De rijksbouwmeester zou trots zijn

Op 6 mei 2008 reizen Henk Berghauser Pont en Mique Eggermont samen met Lieke Berghauser Pont via Brussel naar Dakar. In Dakar worden we op het vliegveld opgewacht door Daniël en een uur later zijn we weer “thuis” s’Avonds wordt met Paul Quarles van Ufford en Mohamed Bousso het programma voor de komende weken afgestemd. Dezelfde dag is op het eiland de eerste fase van de bouw opgeleverd en gecontroleerd door de Inspection de l’Academie van Fatick. (dit is een week later dan gepland door de ziekte van de bouw inspecteur Jean Khoumane Faye )

De volgende ochtend hebben we in Dakar de eerste bespreking met de aannemer Papa Mor Fall en wordt per bankcheque de eerste termijn betaling gedaan. We blijven nog 2 dagen in Dakar om Gerda Barkmeyer en Herman Geertman op donderdag te verwelkomen. Vervolgens zalop zaterdag worden afgereisd naar île de Mar. Afgesproken is dat Mohamed op donderdag al naar het eiland zal vertrekken om de bijeenkomst met de vertegenwoordigers van het eiland voor te bereiden. Op zaterdag vertrekken we vroeg vanuit Dakar met 2 volle auto’s; Paul en Lieke en familie en Daniel heeft een “sept places” geregeld op het gare Routier om het volledige bestuur van de stichting Ile de mar en alle schoolspullen voor de lagere scholen van het eiland te vervoeren. Na een tussenstop in Mbour komen we om 13.00 aan in Ndangane.
De boot van Marietou en Ndiogou ligt klaar voor de overtocht.
We zullen gezamenlijk in ons campement de Farakaba lunchen met lekkere garnaaltjes. Mo heeft weer uitstekend werk geleverd en de dag als volgt gepland. Eind van de middag bezoek aan de bouwplaats te Mar Soulou en vervolgens bijenkomst bij Issa Thiam, président de l’APE, de leden van het CIDEM en met alle andere betrokkenen bij het project. Volgens plan worden we om 4 uur opgehaald door 2 charettes ( paard en wagen) en maken een eerste tour over het eiland via het dorp Mar Lodj naar Mar Soulou.

De spanning stijgt als we Mar Soulou naderen waar we het eerste resultaat van de bouw gaan bekijken. We worden aangenaam verrast door de vorderingen van de bouw en zijn tevreden over de situering van het gebouw in wording ten opzichte van de bestaande begroeiing (2 reusachtige palmen). Het bouwterrein wordt langzaam maar zeker verzamelplaats van alle vertegenwoordigers van het eiland en de betrokkenen bij het project, die aan de later geplande “ceremonie” zullen deelnemen. Na de “inspectie” op de bouwplaats gaat het gezelschap naar het huis van Issa Thiam en zien we dat buiten een heuse conferentiezaal is ingericht om alle gasten te ontvangen. Henk is blij dat hij samen met Lieke zijn speech goed heeft voorbereid. Vele woorden van dank en tevredenheid worden uitgewisseld en iedereen is het erover eens dat door de goede samenwerking het project volgens schema verloopt en ook de geplande oplevering van de eerste fase voordat het regenseizoen begint kan worden gerealiseerd.

Met aannemer Pape Mor Fall is afgesproken om elkaar de eerste werkdag na pinkstermaandag te treffen op de bouwplaats in Mar Soulou. Ons ontbijt was extra vroeg gepland en om 7.30 uur gingen we te voet naar Mar Soulou. De wandeling van ongeveer 30 minuten duurde ruim 3 kwartier, omdat onderweg nog vele handen werden geschut en diverse praatjes werden gemaakt. Op de bouw aangekomen werd al volop gewerkt: fabricage van stenen, aanmaken van beton ten behoeve van de draagconstructie, opmetselen van de muren van de klaslokalen en het uitzetten van de contouren voor het fundament van het “bloc administrative”. Leuk om met de bouwers van het eiland te praten en te zien hoe met bescheiden middelen grote werken kunnen worden verricht.
Het bouwterrein, 3 hectare groot wordt ook gebruikt voor sport en spel. Ook deze ochtend worden de gymnastieklessen op de grote zandvlakte naast de in aanbouw zijnde school gegeven. Ons volgende programmapunt is een bezoek aan de 4e en 5e klas van het CEM te brengen om brieven van de leerlingen van het Porta Mosana college te overhandigen en te vragen of de brieven nog kunnen worden beantwoord voor wij weer teruggaan naar Nederland. Afgesproken wordt met de docent en de leerlingen dat na het weekend Mohamed Bousso de brieven zal komen halen zodat een snelle bezorging in Maastricht is gegarandeerd. De tijd vliegt en de reis terug naar Dakar wordt alweer besproken. We zullen via Fatick reizen om de Inspection d’Academie te bezoeken en nog een bouwbespreking te hebben met aannemer Pape Mor Fall.
Op de laatste avond wordt door Mariétou een maaltijd verzorgd en dit is een goede gelegenheid om terug te kijken op ons bezoek aan île de Mar, de gemaakte vorderingen op de bouw en om afscheid te nemen. De volgende ochtend per piroque naar Ndangane en per taxi door naar Fatick. We hebben de chauffeur gebeld die ons al eerder had gereden. Deze keer trakteert hij ons op een prachtige tocht door de binnenlanden (brousse) langs kleine dorpjes en door uitgestrekte velden. Aangekomen op de Inspection d’Academie krijgen we te horen dat Jean Faye ziek is. We overleggen de situatie met het secretariaat en krijgen het telefoonnummer van Mevrouw Absadou Diop, directeur (IA), die een seminar in Dakar bijwoont. Met haar zullen we later bespreken of Jean Faye kan worden vervangen bij langdurige absentie. De volgende halte in Fatick is aannemer Pape Mor Fall. We bespreken een aantal technische zaken m.b.t. ventilatie van de klaslokalen, tegels voor de vloeren en de afwerking van de muren voordat de verf wordt aangebracht. Ook wordt afgesproken hoe de betalingen zullen worden gedaan na ondertekening van het Proces Verbaal van de Inspectie.
Het bezoek wordt afgesloten met een heerlijke maaltijd “thieboudien” gemaakt door de vrouw van aannemer Papa Mor Fall.

Wordt vervolgd...!

<< terug naar nieuwsoverzicht