Het Plan

<< terug naar nieuwsoverzicht

Participatie Nederlandse Ambassade Dakar
Mei 2011

In december 2010 is door het CDIM (Cellule pour le Developpement de l’Ile deMar) de vertegenwoordiging van alle bewoners van île de Mar een subsidie aangevraagd bij de Nederlandse Ambassade Dakar om de stroomvoorziening op school te verbeteren en uit te breiden. Na toezegging van de gelden door de Ambassade zijn de werkzaamheden in 2011 direct begonnen en werden deze na enkele maanden vertraging in mei 2011 afgerond. De vertraging werd veroorzaakt door stagnatie van de materiaal levering vanuit Gambia.

Op 17 mei 2011 wordt aan Inge Clarijs van de Nederlandse Ambassade  de eindrapportage aangeboden door Arfang Ndong, président CDIM. De installateur, Ibrahima Diop geeft nog een uitleg m.b.t. elektrische voorzieningen en zegt toe de komende jaren het onderhoud gratis te zullen uitvoeren, als zijn bijdrage aan dit belangrijke project. De bijeenkomst wordt beëindigt en we keren tevreden terug naar Relais de Ouakam in Dakar. In Relais de Ouakam hebben we nog een bespreking met Andre Sonko en studenten van de universiteit Dakar, die gaan participeren in het project.

Ile de Mar
Delegatie Ile de Mar bezoekt Ambassade
Ile de Mar
Bespreking met Andre Sonko

Ile de Mar
Uitleg support door studenten Dakar

<< terug naar nieuwsoverzicht