Het Plan

<< terug naar nieuwsoverzicht

Bezoek Sénégal 2012
Mei 2012

Bezoek Senegal

Na de uitgebreide voorbereiding kan de reis begin mei 2012 beginnen. De delegatie is groot en iedereen is gemotiveerd om aan de reis te beginnen.
Reisgenoten:

  • Leraren Sophianum: Leontien Puijk, Manon Bouts en Jo Lenzen
  • Leerlingen Sophianum: Inge Bastings, Dylan Blezer, Bernice Coenen, Iris Denis, Robin Jetten, Camee van Knippenberg, Roosje Prickarts, Iris Rouschop, Nina Serpenti, Jacky Strik en Hannah Vleugels.
  • Rotaryclub Gulpen-Vaals: Bert Cordewener, Paul Rutten, Lieve Lemmens, John en Marlies Prevoo.
  • Stichting Ile de Mar: Mique Eggermont en Henk Berghauser Pont.

Na een voorspoedige vlucht vanuit Brussel naar Dakar worden we op het vliegveld verwelkomd door Issa Thiam, onze vertegenwoordiger op île de Mar. Hij had 2 busjes gehuurd en zo begonnen we met alle bagage, inclusief 12 verhuisdozen met Franse boeken voor de bibliotheek, aan de laatste etappe naar het eiland. Na ongeveer 3 uur rijden kwamen we in het donker aan in Ndangane en gingen aan boord van een piroque voor de nachtelijke oversteek. We worden hartelijk ontvangen in ons campement de Farakaba en na een lichte maaltijd snel naar bed.

Het eiland Ile de Mar 

De volgende ochtend gaan we met 4 charettes (paard en wagen) naar het CEM. Op het eiland is immers geen gemotoriseerd verkeer mogelijk!  De leerlingen van het CEM hebben naast de ontvangst hun jaarlijkse schoolfeest georganiseerd, waar de schoolresultaten bekend worden gemaakt en de beste leerlingen in het zonnetje worden gezet. Een prachtige gelegenheid voor onze leerlingen en leraren om kennis te maken en te acclimatiseren.

De eerste 2 dagen verblijven we gezamenlijk in het campement en vervolgens worden leerlingen en leraren in de 4 dorpen ondergebracht bij gastgezinnen. Een initiatief van de leerlingen van het Sophianum waaraan de eilandbewoners enthousiast wilden meewerken. De volgende 6 dagen zal een ieder vanuit zijn eigen gastverblijf en dorp naar school komen en deelnemen aan de geplande activiteiten.

Ile de Mar
Per charette naar CEM
Ile de Mar
Eerste ervaring CEM
Ile de Mar
CEM delegatie Hollandais
Ile de Mar
Chef de Vilage spreekt
Ile de Mar
Beste leerling 2012
Ile de Mar
Aankomst Mar Wandje

Gedurende de volgende dagen worden lessen gevolgd bij de Senegalese leeftijdgenoten en wordt een start gemaakt met de opzet en inrichting van de bibliotheek. De lagere scholen in de 4 dorpen worden bezocht en ook wordt aan de gemeenschappelijke groentetuin van de vrouwen van het dorp Mar Fafaco een bezoek gebracht. Tevens worden de laatste voorbereidingen getroffen en acties uitgevoerd voor de afwerking, de inrichting en opening van het nieuwe klaslokaal van de école publique.

Bij de definitieve oplevering van het klaslokaal blijkt dat de aannemer fantastisch werk heeft geleverd. Zoals afgesproken is de dakspant constructie behouden en voorzien van nieuwe panlatten en dakpannen. Alle muren zijn gesloopt en opnieuw opgebouwd met nieuwe kozijnen, ramen en deuren.

We kunnen echt spreken van het 1e gerestaureerde monument op île de Mar (het enige gebouw met een pannen dak, voorheen werd riet gebruikt en de huizen worden nu afgedekt met zinken platen). We hebben de aannemer M. Diop en ook de onze vertegenwoordiger op het eiland, Issa Thiam gecomplimenteerd met het resultaat.

Opening klaslokaal école public

Op woensdag middag is de opening van het klaslokaal gepland. Voor die gelegenheid zijn de 9 oud leerlingen, die in 1960 als eerste kinderen op het eiland naar de lagere school gingen uitgenodigd. Door de leerlingen van het Sophianum zijn spelletjes bedacht om er met alle leerlingen van de école publique een feestje van te maken.

De opening van het herbouwde klaslokaal was een feestelijk gebeuren met de gebruikelijke toespraken, veel muziek, zang en dans. De spelletjes (stoelendans, kegelen, ballen gooien, woord springen, etc.) waren een groot succes. Ter afsluiting kregen alle kinderen een versnapering, een ballpoint en een beker cola of fanta.   

Ile de Mar
Ecole public
Ile de Mar
Officieel moment opening klaslokaal
Ile de Mar
Feest opening klaslokaal
Ile de Mar
Spel tijdens opening klaslokaal
Ile de Mar
Monument Ile de Mar

Namens Monsieur Sidi Faye,directeur école publique, Monsieur Ousmane Thior, voorzitter van de oudervereniging, de oud leerlingen 1960, de ouders en de leerlingen van île de Mar willen we alle donateurs nogmaals hartelijk bedanken voor de bijdrage ten behoeve van de restauratie van het eerste dorpsschooltje in Mar Lodj. Een door de directeur van de école publique aan u gerichte bedankbrief sluiten we graag bij dit reisverslag.

Bibliotheek CEM

Aan het eind van de week waren ook alle 1230 Franse boeken uitgezocht, gekaft, gerubriceerd en voorzien van een uitleenkaartje en konden we de bibliotheek met trots overdragen aan de principal en zijn lerarenteam van het CEM.

Ile de Mar
Bibliotheek overleg
Ile de Mar
Bibliotheek in bedrijf

Toekomstplannen 2013 en verder

Tijdens een vergadering met vertegenwoordigers van de eilandraad, de oudervereniging, de hoofdonderwijzers van de lagere scholen, de principal van het CEM , de chefs de villages en Issa Thiam hebben we plannen en prioriteiten voor de komende jaren doorgenomen.

  1. Een grote wens is de bouw van kleuterscholen in de dorpen Mar Fafaco en Mar Soulou. Naast het belang voor de kinderen, die dan vanaf hun 3e jaar “onderwijs” in de vorm van sport en spel in klassikaal verband kunnen volgen, is het vooral ook belangrijk voor de moeders, die meer tijd krijgen om zich in te zetten voor projecten (groentetuinen, gezamenlijke jam productie, visvangst, e.d.).
  2. Aanschaf graanmolen voor Mar Soulou en Mar Lodj t.b.v. het coöperatief “Femmes de village” van de dorpen.
    Momenteel zijn de vrouwen in Mar Soulou aangewezen op de graanmolens in de dorpen Mar Lodj en Mar Fafaco op resp. 30 en 45 minuten loopafstand
  3. Afbouwen en inrichten van 2 klaslokalen van de lagere school in Mar Fafaco, het grootste dorp op het eiland met de grootste lagere school.
  4. Aanschaf van nieuw schoolmeubilair voor de lagere school in Mar Fafaco.

We hebben de vergadering toegezegd dat we ons best gaan doen om voor deze nieuwe projecten fondsen te gaan werven en vervolgens te kijken in hoeverre en in welk tempo gewerkt kan worden aan de realisatie.

<< terug naar nieuwsoverzicht