Het Plan

<< terug naar nieuwsoverzicht

Bouw tweede lagere school Mar Fafaco

Voorjaar 2014

Van plan tot en met realisatie:

Plan
Tijdens een vergadering in april 2013 met Arfang Ndong en Issa Sarr, vertegenwoordigers van de eilandsraad, Cellule pour le Developpement de l’Ile de Mar (CDIM), Mady Faye, voorzitter van de oudervereniging, , Ousmane Diome ,directeur van de lagere school in Mar Fafaco, , Moussa Sarr,chef de village Mar Fafaco en Issa Thiam onze vertegenwoordiger op het eiland Ile de Mar hebben we plannen en prioriteiten voor het komende jaar doorgenomen

Er is grote behoefte aan een 2e lagere school in het dorp Mar Fafaco. Op dit moment kunnen niet alle kinderen naar de lagere school gaan omdat er onvoldoende capaciteit is. Op de bestaande lagere school wordt nu les gegeven aan een klas met 91 leerlingen. Een aantal van 40 à 50 leerlingen is normaal in Sénégal.

Voorbereiding
Bij twee aannemers op het eiland werden offertes aangevraagd voor het bouwen van 3 klaslokalen voor de 2e lagere school, een gebouw voor de administratie, de directeur en leraren, en een toiletgebouw met 3 toiletten conform de normen en het bouwbesluit van het ministerie van onderwijs in Dakar, Senegal.

Een bouwvergunning en een verzoek voor het vestigen van een 2e lagere school in het dorp Mar Fafaco werd namens de bevolking (ouders en leerlingen) ingediend bij de inspectie van onderwijs l’ Inspection d’ Academie (IA) en l’ Inspection Departementale de l’ Education Nationale (IDEN) in Fatick.

Gedurende het jaar zijn weer vele acties gestart om fondsen te werven, uiteenlopend van het vertonen van films, verkoop van uit Senegal afkomstige artikelen en sieraden op kunstmarkten, Koninginnedag acties, verkoop van zelfgemaakte jam en wafels, donateursacties en het aanschrijven van instellingen en fondsen.

Aan het eind van het jaar kon groenlicht worden gegeven om de voorbereidingen verder uit te werken en af te ronden, zodat in januari 2014 met de bouw zou kunnen worden gestart.

Tijdens een bezoek in december 2013 hebben we alle noodzakelijke voorbereidingen voor de bouw van de 1e fase van de nieuwe lagere school afgerond.

Samen met een delegatie van de eilandraad hebben we een bezoek gebracht aan de Inspectie van Onderwijs (IA en IDEN) in Fatick, waar we toestemming hebben gekregen voor de bouw van de 3 klaslokalen, een gebouw voor de administratie en de leraren en een toiletgebouw ten behoeve van de 2e lagere school in Mar Fafaco. Tevens hebben we de toezegging gevraagd en gekregen voor het aanstellen van leerkrachten met ingang van het nieuwe schooljaar 2014 - 2015.

Na bestudering van de offertes is de keuze gemaakt om weer met aannemer Diegane Diop in zee te gaan. De laatste details werden met de aannemer besproken en het contract kon worden getekend. Afgesproken werd dat de 1e termijn betaling direct zou worden overgemaakt, zodat de aannemer met de bouw van de lagere school kon starten. Gepland is om de bouw voor half april 2014 af te ronden.

Uitvoering
In de eerste 3 maanden van dit jaar is de bouw van de 3 klaslokalen, de 3 toiletten en het gebouw voor de administratie en de leraren gerealiseerd. Gedurende deze periode wordt toezicht gehouden op het verloop van de werkzaamheden door onze vertegenwoordiger, Issa Thiam, op Ile de Mar. Issa Thiam rapporteert regelmatig over de voortgang van de bouw en stuurt foto’s zodat wij voortdurend op de hoogte zijn van de vorderingen en bij eventuele vragen direct kunnen reageren.

De aannemer en zijn equipe zijn voortvarend te werk gegaan. Eind december werd gestart met het graafwerk voor de fundamenten en de aanmaak van de stenen voor de bouw. Na het storten van het fundament werden de contouren van het complex duidelijk en konden in januari en februari de muren van de gebouwen worden opgetrokken. Na plaatsing van ramen en deuren kon met de dakconstructie worden gestart. In de maand maart hebben de bouwers de gebouwen verder afgewerkt en kwam als laatste de schildersploeg in actie. De oplevering van de bouw van de 3 klaslokalen, de 3 toiletten en het gebouw voor de administratie heeft conform plan de eerste week van april 2014 plaatsgevonden. De aannemer en zijn mensen hebben een prachtig stuk werk geleverd.

<< terug naar nieuwsoverzicht