Het Plan

NIEUWS 2023

Uitbreiding Poste de Santé in samenwerking met de Wilde Ganzen en de Elisabeth Strouven Stichting

Eind November 2022 is door de eilandraad CDIM het Comité Sanitaire de Mar Lothie en Stichting Ile de Mar een aanvraag ingediend bij de Wilde Ganzen voor een financiële bijdrage om de gezondheidspost uit te breiden met 2 ziekenzalen. In december heeft Stichting de Wilde Ganzen de aanvraag gehonoreerd en kon het project worden gestart.

Wilde Ganzen

De voorbereidende werkzaamheden zijn in januari 2023 van start gegaan. Er is afgesproken dat de bouwcommissie met vertegenwoordigers van het CDIM, Communité de Santé (DCS) en de Stichting Ile de Mar toezicht houden op de bouwwerkzaamheden. De financiële middelen werden in februari ter beschikking gesteld en op 8 maart kon de overeenkomst met de aannemer getekend worden en is de bouw van start gegaan. De bouw is volgens planning verlopen en de oplevering wordt verwacht eind juli 2023. We willen iedereen, die heeft bijgedragen aan de realisatie van dit mooie project hartelijk bedanken, een prachtig voorbeeld van perfecte afstemming en samenwerking. We zoeken nog steun voor de inrichting van het nieuwe gebouw.

Bouw

Bouw

Studiebeurzen voor praktijkonderwijs

In oktober 2022 zijn 69 leerlingen met een studiebeurs van Stichting Île de Mar gestart met een driejarige opleiding aan de praktijkscholen van Diofior, Mbour, en Thiadiaye. Deze leerlingen volgden opleidingen op het gebied van verpleging, tuinbouw, textiel, electriciteit, de bouw en de horeca.

De meerderheid van de leerlingen volgt zijn opleiding in Mbour, omdat zij daar het makkelijks onderdak bij familie hebben kunnen vinden. Hier volgen leerlingen de koks opleiding, de opleiding “couture”, elektriciteit en “santé communautaire” In Diofor en Thiadaye volgt de meerderheid de koksopleiding en wordt voorbereid om te gaan werken in hotels en restaurants. De rest is verdeeld over de afdelingen tuinbouw en elektriciteit of bouw.

Na het eerste semester zijn een 20-tal leerlingen gestopt. De rest heeft het jaar met succes afgerond en zal zijn/haar opleiding volgend jaar voortzetten. De vrijgekomen beurzen zullen aan andere enthousiaste leerlingen van het eiland worden vergeven.

Praktijkschool

Sponsoring studie

Het is mogelijk om leerlingen financieel te adopteren gedurende hun studie. De kosten van een studiebeurs zijn € 200,- per jaar en de opleiding duurt 3 jaar.
Stichting Ile de Mar draait volledig op vrijwilligers en uw donatie komt direct terecht bij het onderwijs en haar leerlingen. Om ook in het komend jaar alle scholen in de vier dorpen te ondersteunen en studiebeurzen te verlenen aan de leerlingen op de praktijkschool en het lyceum, hopen we weer te mogen rekenen op jullie genereuze bijdragen1.

Een bijdrage kan worden gestort op: Bankrekening  NL29ABNA0443031533 t.n.v. Stichting Ile de Mar, Senegal, onder vermelding van “Beurs praktijkschool”, “Beurs Lyceum” of “algemene bijdrage schooljaar 2022-2023 Ile de Mar”. 

Studiebeurzen Lyceum 2022-2023

In het schooljaar 2022-2023 werd aan 92 leerlingen een studiebeurs toegekend. Op basis van het aantal examenkandidaten zullen we volgend jaar zeer waarschijnlijk meer dan 100 beurzen gaan verstrekken.

Overzicht verstrekte studiebeurzen aan lyceum leerlingen

Studiejaar op lyceum

Meisjes

Jongens

Totaal

Studiejaar 2020-2021

51

23

74

Studiejaar 2021-2022

51

17

68

Studiejaar 2022-2023

66

26

92


Examens BFEM 2022 – 2023
De examens voor het BFEM en voor het Baccalaureaat zijn in juli 2023 afgenomen. Ook dit jaar hebben de leraren en leerlingen goed gewerkt en de resultaten zijn uitstekend.

Schooljaar

Kandidaten

Geslaagd

Percentage

Studiejaar 2020-2021

76

70

92,1%

Studiejaar 2021-2022

103

100

97,8%

Studiejaar 2022-2023

101 

101

100%

Examens Baccalaureat 2022 – 2023
De examens zijn in juli 2023 afgenomen.

Schooljaar

Kandidaten

Geslaagd

Percentage

Studiejaar 2020-2021

36

22

61,1%

Studiejaar 2021-2022

36

28

77,8%

Studiejaar 2022-2023
48
36
75%

 

Activiteiten 2023

Voor 2023 / 2024 zijn de volgende activiteiten gepland:

 • Evaluatie en verbetering van beurzensysteem voor leerlingen op Ile de Mar, die praktijkonderwijs volgen op praktijkscholen in Djiofior, Thadiaye en Mbour.
 • Actualiseren van het vijfjarenplan voor de initiatieven en activiteiten in de vier dorpen op het eiland.
 • Toewijzen uit te voeren projecten vijfjarenplan voor scholen en gezondheidscentra.
 • Evaluatie en verantwoording van project uitbreiding met 2 ziekenzalen Poste Santé in Mar Lothie.
 • Organisatie jubileum 15 jaar FIM op Ile de Mar in Senegal

Jaarverslag 2022

Zowel inhoudelijk als financieel heeft Stichting Ile de Mar een verslag gemaakt van de activiteiten die in 2022 zijn gerealiseerd
Lees hier het volledige jaarverslag 2022 (PDF)

 

NIEUWS 2022

Centre de Formation Professionnelle publique (CFP)

Voor de oprichting van een praktijkschool op het eiland zijn in 2020 de eerste stappen gezet. In een vergadering met vertegenwoordigers van de vier dorpen is het concept voor een aanvraag verder uitgewerkt en besproken. Vervolgens is door de bevolking een terrein, gelegen naast het Lycee Ile de Mar, ter beschikking gesteld. Het dossier met de complete aanvraag is aangeboden bij de school inspecties in Dioffior en Fatick en opgestuurd naar het Ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion (s/c de la voie hiérarchique), met kenmerk Bordereau d’envoi: No 0037/IA/FAT/SEC, op 15-04-2021.

Vervolgens hebben verschillende besprekingen in januari en februari o.l.v. M. Sagnane op het Ministerie van Onderwijs plaats gevonden. Doel was om te proberen het programma van eisen, (normen en standaarden) voor de bouw van een nieuwe praktijkschool helder te krijgen. Tot op heden heeft het Ministerie van Onderwijs door naar men zegt personeels wissels en administratieve procedures de benodigde documenten niet “kunnen” leveren. Het aanvankelijke plan om in oktober 2022 met de praktijkschool op Ile de Mar van start te gaan, is daarom op losse schroeven komen staan en niet meer haalbaar.

Studiebeurzen voor praktijkonderwijs

Omdat we willen voorkomen, dat de leerlingen geen praktijkopleiding kunnen volgen vanwege problemen en vertragingen bij de overheid gaan we inzetten op plan “B”. Op dit moment worden door Stichting Ile de Mar in samenwerking met onze vertegenwoordigers op het eiland plannen gemaakt om in plaats van de bouw van de praktijkschool, een studiebeurzen systeem op te zetten voor leerlingen, die m.i.v. oktober 2022 praktijkonderwijs willen volgen. De leerlingen moeten dan wel naar praktijkscholen op het vaste land. Contacten zijn reeds gelegd met de praktijkscholen in Djiofior, Thiadiaye en Mbour. De studiebeurs (€ 200 à € 250 per leerling,per jaar) zal voorzien in de kosten voor: inschrijving, schoolboeken, studiematerialen, logement en transport.

Nieuwe bestuursleden CDIM, eilandraad Ile de Mar

Met ingang van januari 2022 heeft het CDIM (Celule de Develloppement Ile de Mar), een nieuw bestuur. Het CDIM, is een Association waarin alle dorpen op het eiland zijn vertegenwoordigd en die in samenwerking met Stichting Ile de Mar de projecten op het eiland helpt te realiseren.

Beurzen Lyceum

In het schooljaar 2021-2022 werd aan 68 leerlingen een studiebeurs toegekend om hun studie op het lyceum te kunnen voortzetten.

Overzicht verstrekte studiebeurzen aan lyceum leerlingen

Studiejaar op lyceum

Meisjes

Jongens

Totaal

Studiejaar 2019-2020

29

21

50

Studiejaar 2020-2021

51

23

74

Studiejaar 2021-2022

51

17

68


Examens BFEM 2021 – 2022
Door het uitvallen van lessen vanwege stakingen eerder in het schooljaar zijn de examens voor zowel het BFEM als voor het Baccalaureaat enkele weken uitgesteld. De examens zijn toch nog eind juli 2022 afgenomen. Ook dit jaar hebben de leraren en leerlingen goed gewerkt en de resultaten zijn uitstekend.

Schooljaar

Kandidaten

Geslaagd

Percentage

Studiejaar 2019-2020

95 

90

94,7%

Studiejaar 2020-2021

76

70

92,1%

Studiejaar 2021-2022

103

100

97,8%

Examens Baccalaureat 2021 – 2022
Door het uitvallen van lessen vanwege stakingen eerder in het schooljaar zijn de examens voor zowel het BFEM als voor het Baccalaureaat enkele weken uitgesteld. De examens zijn toch nog eind juli 2021 afgenomen.

Schooljaar

Kandidaten

Geslaagd

Percentage

Studiejaar 2019-2020

22

14

63,6%

Studiejaar 2020-2021

36

22

61,1%

Studiejaar 2021-2022

36

28

77,8%

Bezoek leerlingen Sophianum

Door de reisbeperkingen vanwege de aanhoudende pandemie Covid-19 is er tot dusver geen zicht op een vervolg van deze bezoeken aan Senegal. We hopen dat nadat we gevaccineerd zijn de grenzen weer open gaan en we weer naar Ile de Mar mogen reizen, misschien in 2023.

Activiteiten 2022

Voor 2022 / 2023 zijn de volgende activiteiten gepland:

 • Opzet en starten van beurzensysteem voor leerlingen op Ile de Mar, die praktijkonderwijs willen volgen op praktijkscholen in Djiofior, Thadiaye en Mbour.
 • Bezoek aan Ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspecties m.b.t. uitblijven informatie project praktijkschool.
 • Actualiseren van het vijfjarenplan voor de initiatieven en activiteiten op scholen en gezondheidscentra in de vier dorpen op het eiland.
 • Toewijzen uit te voeren projecten vijfjarenplan voor scholen en gezondheidscentra.
 • Organisatie jubileum 15 jaar FIM op Ile de Mar in Senegal
 • Onderzoek haalbaarheid en eventuele planning van jaarlijkse bezoeken van leerlingen van het Sophianum te Gulpen aan de middelbare scholen op Ile de Mar in Sénégal.

Jaarverslag 2021

Zowel inhoudelijk als financieel heeft Stichting Ile de Mar een verslag gemaakt van de activiteiten die in 2021 zijn gerealiseerd.
Lees hier het volledige jaarverslag 2021 (PDF)

NIEUWS 2021

Coronavirus, COVID-19

Na een jaar geleefd te hebben met meer of minder beperkingen vanwege de pandemie Covid-19 maken we de balans op. Nog altijd geldt de “beperkte”avondklok in de grote steden, zijn mondkapjes verplicht (openbaar vervoer en winkels) en houden we ons aan de regels “handen wassen” en “afstand houden”. Dagelijks worden in Senegal mensen gevaccineerd en getest De actuele situatie na een jaar (15-09-2021) coronavirus is dat: 73478 mensen positief werden getest, 1831 mensen t.g.v. het coronavirus zijn overleden.

Vaccinatie
Vaccinatie op Ile de Mar

Nieuwe bestuursleden Stichting Ile de Mar

Met ingang van 01-07-2021 heeft Stichting Ile de Mar, Paul Quarles van Ufford en Frits Hoff als nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen.
Paul Quarles van Ufford zal de funktie van voorzitter op zich nemen en Frits Hoff neemt de taak van secretaris voor zijn rekening. Herman Geertman legt zijn werkzaamheden als secretaris neer en blijft actief als bestuurslid van de Stichting. Henk Berghauser Pont blijft zijn bestuurswerk als penningmeester voortzetten.

Werving fondsen met de Wilde Ganzen

Wilde Ganzen

Voor het werven van fondsen zal dit jaar een flink tandje bij moeten worden gezet, omdat het plan om een praktijkschool te bouwen een grote investering zal vergen. We zullen opnieuw een beroep doen op onze donateurs, nieuwe fondsen aanschrijven, een samenwerking aangaan met “de Wilde Ganzen”, bedrijven aansporen kennis te delen en materiaal te doneren en hulp vragen aan praktijkscholen.

Uitbreiding comité en nieuwe plannen voor 5 jaar

Tot op heden werd onze Stichting in Senegal vertegenwoordigd door Monsieur El Hadji Ndiaye. Voor de toekomst heeft het bestuur ervoor gekozen om naast El Hadji Ndiaye, de vertegenwoordiging op het eiland te versterken met 1 a 2 representanten per dorp. In elk dorp zijn de volgende vertegenwoordigers door de inwoners aangewezen:

• Ousmane Ndiaye, Mar Fafaco
• Khouredia Kaling, Mar Fafaco
• Bassirou Thior, Mar Lothie
• Angelique Sonko, Mar Lothie
• Mamou Sarr, Mar Soulou
• Mamadou Bop, Mar Wandje

Vijf jarenplan 2021-2025

Voor de komende 5 jaren willen we concrete plannen maken om inzicht te krijgen in de behoeften en benodigdheden van de verschillende instellingen op het eiland. Daarom hebben we de behoeften en problemen voor alle scholen in de vier dorpen geïnventariseerd.

Ook zijn de wensen, plannen en behoeften van de gezondheidscentra op het eiland vastgelegd voor de Poste de Santé in Mar Fafaco en Mar Lothie en voor de Case de Santé in Mar Soulou.

De inventarisatie omvat ondermeer:
Nieuwe ontwikkelingen en initiatieven, nutsvoorzieningen, hygiëne en veiligheid, leermiddelen, inrichting en equipement, onderhoud gebouwen en onderhoud materiaal. Voor alle activiteiten en plannen zijn offertes aangevraagd en prioriteiten aangegeven om jaarlijks snel en verantwoord keuzes te kunnen maken welke plannen zullen worden uitgevoerd.

Centre de Formation Professionnelle publique (CFP)

Voor de oprichting van een praktijkschool op het eiland zijn de eerste stappen gezet. In een vergadering met vertegenwoordigers van de vier dorpen is het concept voor een aanvraag verder uitgewerkt en besproken. Vervolgens is door de bevolking een terrein, gelegen naast het Lycee Ile de Mar, ter beschikking gesteld. Het dossier met de complete aanvraag is aangeboden bij de school inspecties in Dioffior en Fatick en opgestuurd naar het Ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion (s/c de la voie hiérarchique), met kenmerk Bordereau d’envoi: No 0037/IA/FAT/SEC, op 15-04-2021.
Voorzien is dat het nieuwe CFP Ile de Mar zal worden gebouwd direct naast het Lyceum in Mar Soulou. Voordeel hiervan is dat een aantal voorzieningen kan worden gedeeld en dat bijvoorbeeld de leraren van het Lyceum die niet 100% bezet zijn ook de lessen Frans, Engels, Wiskunde en Informatica kunnen verzorgen op de Praktijkschool. De gebouwen voor de directie en administratie, de praktijkruimtes en de leslokalen kunnen mede daardoor gefaseerd worden gebouwd. Elk opvolgend jaar zullen er 1 of 2 vakken worden toegevoegd en zal het praktijkonderwijs op het eiland zich langzaam kunnen uitbreiden.
Op het CFP is gepland dat in de komende jaren onderwijs in de volgende vakken zal gaan worden gegeven:

Restauration - cuisinier,
Electricité, panneaux solaire
Couture,
Coiffure,
Mécanique moteur pirogue
Horticulture,
Agri - élevage,
Cours de base français et anglais,
Cours de base mathématique,
Informatique.

De goedkeuring en toezegging voor de benoeming van een directeur en leraren door het Ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion wordt verwacht in de periode september / oktober 2021.

Centre des Femmes

De vrouwen van het dorp Mar Lothie zijn bereid gevonden om tijdelijk hun Centre des Femmes ter beschikking te stellen aan het op te richten Centre Formation Professionnelle Ile de Mar gedurende een periode van 2 of 3 jaar. Het Centre des Femmes beschikt over adequate ruimtes, die het goed functioneren van het CFP vereisen. In overleg met de vrouwen van het Centre des Femmes is dit voorrjaar door Stichting Ile de Mar het achterstallig onderhoud m.b.t sanitaire voorzieningen, water en electra aangepakt en zijn enkele ruimtes voor de toekomstige gebruikers aangepast.

Klaar voor de start in het nieuwe schooljaar 2021-2022

Het nieuwe Centre de Formation Professionnelle publique (CFP) zal in fases tot stand komen. In november 2021 willen we met het praktijkonderwijs, Restauration / Cuisinier en Électrique / Panneaux Solaire, van start gaan op de tijdelijke locatie “Centre des Femmes” in Mar Lothie. Voor de inrichting van deze locatie is nodig: Materiaal voor directie en administratie, equipement informatica lokaal, lesbanken voor de klaslokalen, materiaal voor de praktijkvakken restauratie / koksopleiding en electrotechniek / zonne-energie. De kosten voor deze 1e fase zijn begroot op € 30.000

Verbetering medicijnvoorziening

Mooi nieuws is dat de Stichting in december een bijdrage van € 4.120,- heeft gekregen van een zeer betrokken donateur ten behoeve van de uitbreiding medicijnvoorziening op Ile de Mar. Een groter assortiment aan medicijnen op de gezondheidsposten op het eiland voorkomt dat de eilandbewoners voor elk recept en medicijn een reis moeten maken naar Ndangane op het vasteland. Nu de medicijnen op de Poste de Santé in Mar Fafaco of Mar Lothie te verkrijgen zijn, worden dus individueel veel kosten bespaard en kunnen de behandelingen sneller beginnen en effectiever verlopen.  

Studiebeurzen

In het schooljaar 2020-2021 werd aan 74 leerlingen een studiebeurs toegekend om hun studie op het lyceum te kunnen voortzetten. 

Leerlingen

Overzicht verstrekte studiebeurzen aan lyceum leerlingen

Studiejaar op lyceum

Meisjes

Jongens

Totaal

Studiejaar 2018-2019

26

17

43

Studiejaar 2019-2020

29

21

50

Studiejaar 2020-2021

51

23

74

 

Eindexamen resultaten schooljaar 2019-2020
Vanwege de corona maatregelen zijn de examens voor zowel het BFEM als voor het Baccalaureaat uitgesteld. De scholen zijn tijdens een lockdown gedurende 4 maanden gesloten geweest. Een uitzondering is gemaakt voor alle examenklassen. Voor de leerlingen die dit jaar examen moesten doen zijn de lessen na 2 maanden weer hervat en zijn in de vakantie periode doorgegaan. De examens zijn pas in september afgenomen. De resultaten van Lyceum Ile de Mar zijn ondanks de corona sluiting dit jaar uitzonderlijk goed. Directeur, lerarenteam, ouders en leerlingen hebben een super prestatie geleverd. Van de 95 kandidaten die dit jaar opgingen voor het examen BFEM zijn er in totaal 90 geslaagd, een slagingspercentage van 94,7%. Een absoluut record en daarmee is een voldoende instroom voor de lyceum klassen gewaarborgd.

Schooljaar

Kandidaten

Geslaagd

Percentage

Studiejaar 2017-2018

87 

77

88,5%

Studiejaar 2018-2019

64 

52

81,3%

Studiejaar 2019-2020

95

90

94,7%


Examens BFEM 2020 – 2021
Nadat in oktober de herbouw van de door de storm verwoeste 4 klaslokalen was voltooid konden de lessen weer beginnen. Corona regels moesten worden nageleefd, maar gelukkig mocht en kon iedereen weer terug naar school. Ook dit jaar hebben de leraren en leerlingen goed gewerkt en de resultaten zijn uitstekend.

Schooljaar

Kandidaten

Geslaagd

Percentage

Studiejaar 2020-2021

76

70

92,1%


Eerste examens Baccalaureat op Lyceum Ile de Mar
Dit schooljaar kon de eerste lichting leerlingen van Lyceum Ile de Mar opgaan voor het examen Baccalaureat. De eindexamens voor het schooljaar 2019-2020 zijn afgenomen in de maand september 2020. Met de resultaten zijn we in dit moeilijke jaar heel tevreden. Van de 22 kandidaten de zijn opgegaan voor het examen zijn er 14 geslaagd, een slagingspercentage van 63,6% 

Schooljaar

Kandidaten

Geslaagd

Percentage

Studiejaar 2019-2020

22

14

63,6%


Examens Baccalaureat 2020 – 2021
Vanwege de vertraging bij de start van het schooljaar en de corona beperkingen is het schooljaar voor de examenklassen met een maand verlengd en werden de examens in augustus afgenomen.  De resultaten liggen op het niveau van vorig jaar en zijn hieronder weergegeven.

Schooljaar

Kandidaten

Geslaagd

Percentage

Studiejaar 2020-2021

36

22

61,1%


Activiteiten 2021

Voor 2021 zijn de volgende activiteiten gepland:

 • Zoeken naar en benoemen van nieuwe bestuursleden voor Stichting Ile de Mar, Senegal. 
 • Opstellen van een vijfjarenplan voor de initiatieven en activiteiten in de vier dorpen op het eiland.
 • Offertes aanvragen voor projecten vijfjarenplan.
 • Bezoeken aan Inspecties van Onderwijs i.v.m. Aanvraag CFP Ile de Mar.
 • Bezoek aan Ministerie van Onderwijs inzake autorisatie CFP Ile de Mar
 • Keuze bouwlocatie CFP Ile de Mar, inclusief “deliberation” terrein.
 • Renouvellement du bureau du CDIM.
 • Onderhouds -en aanpassingswerkzaamheden Centre des Femmes Mar Lothie voor het praktijkonderwijs CFP publique Ile de Mar.. 
 • Voorbereidingen treffen t.b.v. de oprichting van een praktijkschool (Centre de Formation Professionnelle publique, CFP) op île de Mar, zodat meisjes en jongens een vakopleiding kunnen volgen op het eiland. 
 • Oud leerlingen CEM / Lyceum Ile de Mar , enquête opstellen voor “info”.
 • Organisatie jubileum 15 jaar FIM op Ile de Mar in Senegal 
 • Jaarlijkse bezoeken en kennisuitwisseling van leerlingen van het Sophianum te Gulpen en de middelbare scholen op Ile de Mar in Sénégal.

Oud leerlingen CEM / Lyceum Ile de Mar

Een enquête formulier is opgesteld om uit te zoeken wat er is geworden van de leerlingen die gedurende de laatste 15 jaar hun diploma BFEM of BAC op het Lyceum Ile de Mar hebben behaald. 
Wie zijn ze?
Waar zijn ze?
Wat doen ze nu?

Bezoek leerlingen Sophianum 

Voor het 2e opeenvolgende jaar kon  de reis van de leerlingen van het Sophianum niet doorgaan. De leerlingen van het laatst geplande bezoek in april 2020 hebben, nadat ze de teleurstelling van hun geannuleerde droomreis hadden verwerkt, spontaan besloten om al hun reisgeld (€11.700,-) ter beschikking te stellen voor de herbouw van de 4 klaslokalen die door de storm waren verwoest. Mede dankzij deze gulle gift was het mogelijk dat de leerlingen van het Lyceum Ile de Mar in oktober 2020 weer gebruik konden maken van de herbouwde klaslokalen. Namens de bevolking van Ile de Mar, het lerarenteam en alle leerlingen: merci beaucoup et encore mille fois merci. 

Door de reisbeperkingen vanwege de aanhoudende pandemie Covid-19 is er tot dusver geen zicht op een vervolg van deze bezoeken aan Senegal. We hopen dat nadat we gevaccineerd zijn de grenzen weer open gaan en we weer naar Ile de Mar mogen reizen, misschien al in 2022.

Jaarverslag 2020

Zowel inhoudelijk als financieel heeft Stichting Ile de Mar een verslag gemaakt van de activiteiten die in 2020 zijn gerealiseerd.

Lees hier het volledige jaarverslag 2020 (PDF)

NIEUWS 2020

Bijeenkomst ter herinnering aan Mique Eggermont (1950-2019)

Op 1 januari 2020 hebben we met familie, vrienden en de bewoners van Ile de Mar het overlijden van Mique Eggermont herdacht. Onze vrienden Ndiogou en Marietou Ndiaye stelden hun huis ter beschikking en de bijeenkomst werd georganiseerd conform de plaatselijke gebruiken en tradities. Ontvangst van de gasten en vertegenwoordigers van de dorpsgemeenschappen, er werden toespraken gehouden, herinneringen opgehaald en een gezamenlijke maaltijd genoten. Ter afsluiting zijn we tezamen naar het lyceum in Mar Soulou gelopen en hebben ter herinnering aan Mique een boom op het schoolplein geplant. Vervolgens is in aanwezigheid van alle bewoners van Mar Soulou een tweede boom, een Baobab geplant ter nagedachtenis aan de vriendschap van Mique Eggermont en de oud chef de village Yancoba Sarr (1927-2016). We kijken terug op een gedenkwaardige dag met bemoedigende woorden, vriendschap, warmte en geborgenheid.

Boom Mique

Bouw –en onderhoudswerkzaamheden lyceum


Gebouw administratie Lyceum en bouw en aanpassing muur

In 2019 is er weer flink gebouwd. Met het gebouw voor de directeur en administratie van het Lyceum en de bouw en aanpassing van de muur werd in januari 2019 begonnen. Het “bloc administratif” is na de regentijd in oktober bij aanvang van het schooljaar 2019-2020 opgeleverd en de bouw en aanpassing van een deel van de muur is in december opgeleverd.

Herstel en onderhoud veranda 4 klaslokalen en inrichting binnentuin.
Van 4 klaslokalen is de veranda geheel gerenoveerd en voorzien van nieuwe dakplaten. Tevens zijn ramen en deuren opnieuw in de verf gezet en de zijn de buitenmuren aangepast en voorzien van een duurzame oppervlakte behandeling. De binnentuin is heringericht en voorzien van banken en een grote tafel. Met de inmiddels grote bomen een heerlijk schaduwrijke plek voor docenten en leerlingen.

Coronavirus, COVID-19

In het eerste kwartaal 2020 werd duidelijk dat de wereld is getroffen door een pandemie COVID-19. Gestart in China verspreidt het virus zich razendsnel over de wereld via Azië, Europa en Amerika naar Afrika. In vrijwel alle landen wordt een “lockdown” afgekondigd. In Sénégal zijn door de regering al in een vroeg stadium acties ondernomen om het coronavirus te bestrijden. Het beleid zoals in Frankrijk wordt nagenoeg één op één overgenomen. Zo werden de grenzen gesloten en het reizen nationaal en internationaal verboden. Net als bij ons zijn maatregelen getroffen zoals “handen wassen”, “afstand houden”, “de avondklok” en werden de scholen en bedrijven gesloten.

Senegal heeft circa 12,5 miljoen inwoners waarvan er 3 miljoen in Dakar wonen. Ongeveer 42% van de bevolking woont op het platte land en 58% in de grote steden zoals Dakar, Mbour, Thies, Touba, Kaolak, St Louis en Ziguinchor. Dagelijks worden in Sénégal mensen getest en de actuele situatie na een half jaar (31-08-2020) coronavirus is dat: 13456 mensen positief werden getest, 282 mensen zijn t.g.v. het coronavirus overleden.

Noodhulp voor Ile de Mar

In overleg met onze vertegenwoordiger op Ile de Mar, El Hadji Coumba Ndiaye hebben we plannen ontwikkeld om een NOODFONDS op te zetten met als doel:

 • De extra coronakosten op de gezondheidsposten en de scholen te financieren
 • Een Landbouwfonds op te richten, waaruit circa 60 families op het eiland geld kunnen krijgen om zaaigoed te kunnen kopen, zodat in de oogstmaand oktober het “normale” leven kan worden voortgezet. Per familie is nu € 200,00 nodig en dat houdt in dat we gaan proberen het noodfonds met € 12.000,00 te laten starten.

Aan de donateurs en vrienden van Stichting Ile de Mar is gevraagd om te helpen deze plannen te realiseren. De actie, gestart in mei is succesvol verlopen en in totaal kon een bedrag van € 15.000,-- worden gestort in het Noodfonds.

De volgende activiteiten werden gefinancierd:
Extra coronakosten voor de herstart van de scholen € 930,-
Financiële bijdrage Poste de Santé in 3 dorpen € 2075,-
Ondersteuning 50 families voor het kopen van zaaigoed € 9040,-
Nood Kas t.b.v. diverse kosten € 230,-

Bezoek Sophianum april 2020, geannuleerd.

Het 9de bezoek van leerlingen van het Sophianum Gulpen was gepland van 9 t/m 18 april 2020. De leerlingen hadden zich goed voorbereid en verheugden zich op de reis en het bezoek aan de partnerschool in Senegal. Begin maart enkele dagen voor de laatste bijeenkomst met ouders en leerlingen heeft de schooldirectie het besluit moeten nemen om alle geplande buitenlandse reizen te annuleren. Wat een teleurstelling en ook de hernieuwde hoop dat de reis misschien in oktober alsnog zou kunnen doorgaan, werd vlak voor de zomervakantie definitief weggenomen. In 2020 zullen er vanuit het Sophianum géén buitenlandse reizen meer worden gemaakt.

Stormschade Lyceum Ile de Mar

In de nacht van 1 op 2 augustus 2020 is het eiland “Ile de Mar” in Sénégal getroffen door noodweer. Zware regenval en onweer met windsnelheden van orkaankracht hebben veel schade in de dorpen aangericht. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt.

Stormschade Senegal

Het Lyceum Ile de Mar is niet gespaard gebleven. Het dak van een gebouw van 4 klaslokalen is in zijn geheel door een windhoos opgepakt en in delen neergestort op het schoolplein en omgeving. Daarbij zijn enkele ijzeren draagbalken als projectielen door de daken van naastgelegen klaslokalen getorpedeerd met extra schade tot gevolg. Waly Ndiaye, directeur van het Lyceum en El Hadji Ndiaye, onze vertegenwoordiger op het eiland zijn direct begonnen om de schade te laten inventariseren. Half augustus hebben we de berekening van de schade aan de gebouwen ontvangen. De reparatie –en herbouwkosten zijn begroot op 19.000 Euro.

Naar aanleiding van dit tragische nieuws hebben we nogmaals een beroep gedaan op onze vrienden en donateurs.

Eindexamen resultaten schooljaar 2019-2020

Vanwege de corrona maatregelen zijn de eindexamens voor zowel het BFEM als ook het Baccalaureaat uitgesteld. De verwachting is dat de examens in september zullen worden afgenomen.

Eindexamen resultaten voorgaande jaren

Schooljaar
Kandidaten
Geslaagd
%
Studiejaar 2014-2015
71
30
42,2 %
Studiejaar 2015-2016
74
40
54,8 %
Studiejaar 2016-2017
58
51
87,9 %
Studiejaar 2017-2018
87
77
88,5 %
Studiejaar 2018-2019
64
52
81,3 %


Studiebeurzen
In het schooljaar 2019-2020 werd aan 50 leerlingen een studiebeurs toegekend om hun studie op het lyceum te kunnen voortzetten. Voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 is vanwege de uitgestelde examens nog niet bekend hoeveel leerlingen voor een beurs in aanmerking komen.

Overzicht verstrekte studiebeurzen aan lyceum leerlingen

Studiejaar op lyceum
Meisjes
Jongens
Totaal
Studiejaar 2013-2014
4
3
7
Studiejaar 2014-2015
9
7
16
Studiejaar 2015-2016
10
10
20
Studiejaar 2016-2017
12
10
22
Studiejaar 2017-2018
12
13
25
Studiejaar 2018-2019
26
17
43
Studiejaar 2019-2020
29
21
50

 

Opzet beroepsonderwijs, “Centre de Formation Professionnel (CFP)”

Voor de opzet en realisatie van een school voor beroepsonderwijs op Ile de Mar zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. Er is een concept geschreven voor een aanvraag:” Une demande pour créer un Centre de Formation Professionnel (CFP)”.

Daarnaast zijn een aantal begeleidende brieven opgesteld voor de burgemeester van Fimela, de prefect en sous-prefect van Fimela, de Onderwijs Inspecties in Djiofior en Fatick en voor het Ministerie van Onderwijs in Dakar.
We hopen dat in het najaar de aanvragen kunnen worden verstuurd en vervolgens de besprekingen met de instanties van start kunnen gaan.

Activiteiten 2020

Voor 2020 werden de volgende activiteiten gepland:

 • Zoeken naar en benoemen van nieuwe bestuursleden Stichting Ile de Mar, Sénégal.
 • Uitbreiding van de vertegenwoordiging van de Stichting Ile de Mar in Sénégal op het eiland met minimaal 1 afgevaardigde per dorp.
 • Opstellen van een vijfjarenplan voor de initiatieven en activiteiten in de vier dorpen op Ile de Mar.
 • Onderhoud van het Lyceum Ile de Mar.
 • Praktijkonderwijs: Eilandbewoners en Stichting île de Mar willen streven naar een beroepsopleiding op het eiland om voor alle jongeren een aansluiting te creëren, die leidt tot een mogelijkheid om in het levensonderhoud te gaan voorzien na het behalen van een vakdiploma.
 • Voorbereidingen treffen t.b.v. de oprichting van een praktijkschool (Centre de Formation Professionnelle, CFP) op île de Mar, zodat meisjes en jongens een vakopleiding kunnen volgen op het eiland.
 • Jaarlijkse bezoeken en kennisuitwisseling van leerlingen van het Sophianum te Gulpen en het CEM Ile de Mar in Sénégal.

Jaarverslag 2019

Zowel inhoudelijk als financieel heeft Stichting Ile de Mar een verslag gemaakt van de activiteiten die in 2019 zijn gerealiseerd
Lees hier het volledige jaarverslag 2019 (PDF)

 

NIEUWS 2019

In Memoriam Mique Eggermont

Met groot verdriet hebben we afscheid moeten nemen van Mique Eggermont.

Na de oprichting van Stichting Ile de Mar heeft Mique vol overgave 12 jaar lang mede richting gegeven aan de activiteiten op het eiland in Sénégal. In de overtuiging dat “leren” de mogelijkheid geeft tot persoonlijke ontplooiing en de ontwikkeling van een land was zij heel trots op het resultaat, een middelbare school waar nu 600 jongens en meisjes elke dag lessen volgen.

Mique kon goed luisteren en analyseren en kon vervolgens de juiste snaar raken om mensen te inspireren. Haar werklust en gedrevenheid waren de sleutel voor succes van schoolprojecten op het eiland als ook voor de kunstinitiatieven hier in Nederland en daar in Dakar.

Mijn lieve mooie Mique, onafhankelijk, kritisch, origineel en met een tomeloze energie altijd bezig voor de ander. We gaan haar vriendschap en liefde missen en zullen Mique herinneren zoals ze heeft geleefd.

Eerste leerlingen op Lyceum Ile de Mar
Mique Eggermont ♥

Vertrek Ibou Sao, principal CEM-Lycée Ile de Mar

Bij de start van het schooljaar 2015-2016 werd Ibou Sao benoemd tot de nieuwe Principal van het CEM Ile de Mar in Mar Soulou. Principal Ibou Sao een gemotiveerde leider met een visie en een plan om het College Ile de Mar te ontwikkelen en de resultaten te verbeteren. Daartoe heeft de Principal keer op keer zijn plannen en doelen met alle betrokkenen besproken: het lerarenteam, de leden van de oudercommissie, de ouders, de leerlingen en de bevolking van de dorpen. Gaande weg verbeterde de onderlinge communicatie en de atmosfeer op de school met als gevolg zeer gemotiveerde leerlingen. De examen resultaten zijn nu voor de derde keer op rij de beste in het departement Fatick.
We hebben gezien dat de Principal en zijn lerarenteam tezamen met de voorzitter en de leden van de oudercommissie het CEM hebben gemaakt tot een “College d’excellence” een referentie en een voorbeeld voor het Departement Fatick. Stichting Ile de Mar dankt mede namens de ouders en leerlingen Ibou Sao en zijn docententeam voor hun inspanningen en werk gedurende de jaren 2015-2019, “Merci mille fois”.

Eerste leerlingen op Lyceum Ile de Mar
Ibou Sao

Eindexamen resultaten schooljaar 2018-2019

Het resultaat van Lyceum Ile de Mar in departement Fatick is dit jaar weer heel goed. Directeur, lerarenteam, ouders en leerlingen hebben een goede prestatie geleverd en laten zien dat “Ile de Mar” een lyceum heeft verdiend.
Van de 64 kandidaten die dit jaar opgingen voor het examen BFEM zijn er in totaal 52 geslaagd, een slagingspercentage van 81,3 %. Ook dit schooljaar kon een score van boven 80% worden geprolongeerd. Daarmee is een voldoende instroom voor de lyceum klassen gewaarborgd.

Eindexamen resultaten

Schooljaar
Kandidaten
Geslaagd
%
Studiejaar 2014-2015
71
30
42,2 %
Studiejaar 2015-2016
74
40
54,8 %
Studiejaar 2016-2017
58
51
87,9 %
Studiejaar 2017-2018
87
77
88,5 %
Studiejaar 2018-2019
64
52
81,3 %


Studiebeurzen
In het schooljaar 2018-2019 werd aan 43 leerlingen een studiebeurs toegekend om hun studie op het lyceum te kunnen voortzetten. Besloten is om met ingang van schooljaar 2018-2019 het bedrag per beurs te verlagen. Ook werden de criteria voor toekenning van de beurzen worden aangepast, zodat een groter aantal leerlingen in aanmerking kan komen. Voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 komen 50 leerlingen voor een beurs in aanmerking.

Overzicht verstrekte studiebeurzen aan lyceum leerlingen

Studiejaar op lyceum
Meisjes
Jongens
Totaal
Studiejaar 2013-2014
4
3
7
Studiejaar 2014-2015
9
7
16
Studiejaar 2015-2016
10
10
20
Studiejaar 2016-2017
12
10
22
Studiejaar 2017-2018
12
13
25
Studiejaar 2018-2019
26
17
43

 

Eerste leerlingen op Lyceum Ile de Mar
Uitreiking beurzen 2019-2020

Benoeming nieuwe directie Lycée Ile de Mar

Met ingang van het schooljaar, dat op het lyceum Ile de Mar de eerste eindexamens worden afgenomen moet er een Proviseur (directeur) worden benoemd. Dit schooljaar 2019-2020 is het zover en op 28 september 2019 is door alle ouders, de leraren, de sous-préfet en de burgemeester van Fimela afscheid genomen van de Principal, Ibou Sao en is de nieuwe Proviseur, Waly Ndiaye welkom geheten.

Eerste leerlingen op Lyceum Ile de Mar
Waly Ndiaye

Wisseling van de wacht: vertegenwoordiger St. Ile de Mar in Senegal

Issa Thiam heeft ruim 11 jaren onze Stichting in Senegal op een voortreffelijke wijze vertegenwoordigd. Hij heeft ons in deze periode wegwijs gemaakt op het eiland, geïntroduceerd bij instanties, uitleg gegeven over cultuur en gebruiken en geholpen bij de voorbereiding en realisatie van onze activiteiten op Ile de Mar. Issa heeft zijn functie van ‘representant” neergelegd vanwege een drukke baan op het “vaste land”in Fimela bij Gasufor, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering van drinkwater in de regio. We zijn Issa Thiam veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij voor de Stichting heeft verricht, dank hiervoor.
We hebben El Hadji Ndiaye bereid gevonden om Stichting Ile de Mar in de komende jaren te vertegenwoordigen op het eiland en in Senegal. El Hadji heeft als afgevaardigde van het dorp Mar Lothie, gedurende vele jaren gewerkt als één van de adviseurs op het eiland van de burgemeester van Fimela. We hebben vertrouwen in een vruchtbare en langdurige samenwerking met onze nieuwe man in Senegal.

Bezoek Sophianum april 2019

Het was alweer het 8ste bezoek dat leerlingen van het Sophianum Gulpen in Senegal bracht voor een maatschappelijke stage op het eiland Ile de Mar. Een groot succes. Het is zo mooi om te zien en mee te maken hoe een groep jonge leerlingen, die buiten hun comfortzone worden geplaatst, zich moeiteloos aanpassen en nieuwsgierig het “nieuwe” absorberen. Wat een flexibiliteit,…

Eerste leerlingen op Lyceum Ile de Mar
Bezoek Sophianum 2019

Opzet van middelbaar beroepsonderwijs op het eiland.

De opzet en realisatie van school voor beroepsonderwijs op Ile de Mar vraagt veel voorbereidend werk. Onderzoek, programma van eisen, besprekingen, aanvragen schrijven voor het ministerie van onderwijs en de onderwijs inspecties, etc. De verwachting is dat deze werkzaamheden in het 2e semester 2020 afgerond kunnen worden. Daarnaast worden werkzaamheden op diverse lagere scholen en het lyceum uitgevoerd ten behoeve van aanpassing en verbetering van klaslokalen.

Activiteiten 2019

Voor 2019 werden de volgende activiteiten gepland:

 • Opzet en oprichting van een Lyceum op île de Mar, zodat leerlingen hun middelbare schoolopleiding op het eiland kunnen afronden.
 • Het project voor de opzet van het Lyceum Ile de Mar afronden. Nadat nu 6 klaslokalen in gebruik zijn genomen kan de bouw van een gebouw voor directie en administratie van het Lyceum Ile de Mar in 2019 worden gerealiseerd.
 • Onderhoud van het Lyceum Ile de Mar.
 • Vervolgonderwijs: Eilandbewoners en Stichting île de Mar willen streven naar een beroepsopleiding op het eiland om voor alle jongeren een aansluiting te creëren, die leidt tot een mogelijkheid om in het levensonderhoud te gaan voorzien na het behalen van een vakdiploma.
 • Voorbereidingen treffen t.b.v. de oprichting van een praktijkschool (Centre de Formation Professionnelle, CFP) op île de Mar, zodat meisjes en jongens een vakopleiding kunnen volgen op het eiland.
 • Jaarlijkse bezoeken en kennisuitwisseling van leerlingen van het Sophianum te Gulpen en het CEM Ile de Mar in Sénégal.

Eerste leerlingen op Lyceum Ile de Mar
Lerarenteam Lyceum Ile de Mar

Eerste leerlingen op Lyceum Ile de Mar
Nieuwbouw Lyceum Ile de Mar 2019

Jaarverslag 2018

Zowel inhoudelijk als financieel heeft Stichting Ile de Mar een verslag gemaakt van de activiteiten die in 2018 zijn gerealiseerd
Lees hier het volledige jaarverslag 2018, (PDF)
.

NIEUWS 2018

Nieuwsbrief oktober 2018

Lees hier de nieuwsbrief voor donateurs en betrokkenen (PDF)

Besluit Ministerie van Onderwijs in Dakar

Het Ministerie van Onderwijs in Dakar heeft op 15 november 2017 de beschikking afgegeven om het Lyceum Ile de Mar te openen.

Lyceum Ile de Mar officieel van start

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2017-2018 is het Lyceum Ile de Mar van start gegaan.

Eerste leerlingen op Lyceum Ile de Mar
Eerste leerlingen op Lyceum Ile de Mar

Jubileumfeest 10 jaar samenwerking op Ile de Mar

Het is nu 10 jaar geleden dat we in Senegal op het eiland Ile de Mar het project zijn gestart om de ouders en leerlingen te helpen hun droom van de middelbare school te verwezenlijken. In 2008 werden de eerste 4 lokalen feestelijk geopend en inmiddels gaan al een aantal jaren elke dag meer dan 500 leerlingen naar dit college (CEM), dat met ingang van schooljaar 2017-2018 als Lyceum wordt voortgezet. Op 21 april 2018 werd het 10 jarig jubileum uitbundig gevierd. Naast vertegenwoordigers van de nationale en de lokale overheid waren leerlingen, docenten, oud leerlingen ouders en andere eilandbewoners aanwezig. Het feest kreeg een extra dimensie vanwege de officiële opening van het Lyceum als kroon op de samenwerking. In de afgelopen 10 jaar hebben heel veel leerlingen zich op het eiland ingeschreven voor middelbaar onderwijs, Op dit moment volgen 560 leerlingen onderwijs op het Lyceum Ile de Mar.

Vergadering Jubileum commissie
Vergadering Jubileum commissie

Studiefonds

Eind oktober 2018 zijn de activiteiten van het studiefonds geëvalueerd. In een vergadering onder voorzitterschap van directeur van het Lyceum zijn samen met het comité des bourses, een afvaardiging van de ouders en twee vertegenwoordigers van de leraren de ervaringen met het beurzenfonds uitgewisseld en besproken. Besloten is het bedrag van de studiebeurzen te verlagen, omdat nu de leerlingen op het eiland naar het Lyceum kunnen gaan de transportkosten en kosten voor het gastgezin komen te vervallen. Tevens zijn de criteria voor het toekennen van een studiebeurs verruimt zodat een groter aantal leerlingen aanspraak kunnen maken op een studiebeurs. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn aan 43 leerlingen studiebeurzen toegekend om hun studie op het lyceum Ile de Mar voort te zetten.

Overzicht verstrekte studiebeurzen aan lyceum leerlingen

Studiejaar op lyceum
Meisjes
Jongens
Totaal
Studiejaar 2013-2014
4
3
7
Studiejaar 2014-2015
9
7
16
Studiejaar 2015-2016
10
10
20
Studiejaar 2016-2017
12
10
22
Studiejaar 2017-2018
12
13
25
Studiejaar 2018-2019
26
17
43

 

Activiteiten 2018

Voor 2018 werden de volgende activiteiten gepland:

 • Jubileumfeest 10 jaar samenwerking op Ile de Mar.
 • Heroverwegen en aanpassen van het studiefonds op het moment dat het Lyceum op het eiland Ile de Mar van start kan gaan. Het studiefonds is in het leven geroepen voor getalenteerde leerlingen die na het Collège d'Enseignement Moyen CEM door willen studeren op het Lyceum. De beurzen voor de studie op het lyceum zullen voor 3 jaren worden toegekend zodat de leerlingen het lyceum met een diploma kunnen afronden.
 • Opzet en oprichting van een Lyceum op île de Mar, zodat leerlingen hun middelbare schoolopleiding op het eiland kunnen afronden.
 • Het project voor de opzet van het Lyceum Ile de Mar verder uitbouwen en afronden. Nadat nu de eerste 3 klaslokalen (1 t/m 3) in gebruik zijn genomen kan de bouw van nog eens 3 klaslokalen (4 t/m 6) in 2018 worden gerealiseerd.
 • In 2018 zal de werving van fondsen ter hand worden genomen ten behoeve van een gebouw voor directie en administratie van het Lyceum Ile de Mar..
 • Jaarlijkse bezoeken en kennisuitwisseling van leerlingen van het Sophianum te Gulpen en het CEM Ile de Mar in Sénégal.

1e Auto op Ile de Mar gezien!
Eerste Auto op Ile de Mar gezien!

Opzet en realisatie Lycee Ile de Mar

Stichting Ile de Mar heeft de bouwwerkzaamheden van 3 klaslokalen (1 t/m 3) en sanitaire voorziening inmiddels afgerond en de oplevering heeft plaats gevonden in augustus 2016. Nadat in november 2017 door het Ministerie van Onderwijs de goedkeuring voor het Lyceum op Ile de Mar werd afgegeven is met ingang van het schooljaar 2017-2018 het Lyceum met 2 parallelle klassen van start gaan.

Om een soepele opstartfase en de continuïteit van het lyceum te kunnen garanderen moet ervoor worden gezorgd dat de 2e fase van dit project (nog eens 3 lokalen 4 t/m 6 en een extra ruimte voor de leraren) aansluitend kan worden gerealiseerd. In januari 2018 kon met de bouw van deze 3 klaslokalen worden begonnen en de lokalen zijn in de maand mei 2018 opgeleverd.

Eindexamen resultaten, schooljaar 2017-2018.

De examen kandidaten van het CEM Ile de Mar hebben dit schooljaar zeer goede resultaten geboekt tijdens de eindexamens “Brevet Fin d ’Etudes Moyennes, (BFEM)”. Directeur, lerarenteam, ouders en leerlingen hebben wederom een topprestatie geleverd en laten zien dat “Ile de Mar” een lyceum verdient.
Van de 87 kandidaten die dit jaar opgingen voor het examen BFEM zijn er in totaal 77 geslaagd, een slagingspercentage van 88,5 %, een absoluut record. De uitstekende scores van vorig jaar konden worden geëvenaard en daarmee is een voldoende instroom voor de lyceum klassen gewaarborgd.

Overzicht examenresultaten laatste 6 schooljaren

Schooljaar
Kandidaten
Geslaagd
Percentage %
2012-2013
67
39
58,2 %
2013-2014
74
48
64,9 %
2014-2015
71
30
42,2 %
2015-2016
74
40
54,8 %
2016-2017
58
51
87,9 %
2017-2018
87
77
88,5 %

 

20 leerlingen Sophianum in april 2018 naar Senegal

Het bezoek van de leerlingen van het Sophianum was voor 2018 al in april gepland. De belangstelling is groot en een groep van 20 leerlingen heeft haar bezoek goed voorbereid. De leerlingen zijn aanwezig geweest op het jubileumfeest ter gelegenheid van de 10 jarige samenwerking tussen de bewoners van Ile de Mar en de Stichting Ile de Mar in Nederland.

Verslag van de leerlingen Sophianum

Wij zijn op 13 april met een groep van 21 leerlingen vertrokken naar Senegal. De heenreis verliep helaas niet zoals gepland, onze vlucht van Lissabon naar Dakar werd gecanceld en hierdoor is onze tijd in Senegal jammer genoeg met één dag ingekort, maar dit heeft de reis zeker niet tekort gedaan!

De aankomst in Senegal en de reis naar het eiland vanuit het vliegveld zorgde al meteen voor vele indrukken van de omgeving, heel apart maar speciaal om zomaar in een land te zijn dat zoveel verschilt van thuis. Het opvallendste was de droogte, de hitte, dat er overal zand is, de relaxte mensen en veel zwerfafval.
De eerste twee nachten hebben we doorgebracht op het kampement, nog een vrij luxe plek. De eerste dag was een dag om uit te rusten met veel vrije tijd. De tweede dag werden we na onze dagactiviteit opgehaald met paard en wagen om naar de gastgezinnen te gaan. De kennismaking met het gastgezin was heel leuk, ze waren enthousiast over onze komst en wilden het verblijf zo fijn mogelijk voor ons maken. Hun leefstijl en omgeving is natuurlijk heel anders dan bij ons, maar het wende meteen en we hebben er een geweldige week gehad. Frans spreken met de mensen ging ook steeds beter hoe langer we er waren.

Op het eiland hebben we tijdens onze reis veel scholen bezocht. We hebben zowel basisscholen bezocht als het CEM, de middelbare school waarvoor we allemaal sponsorgeld hebben verzameld door verschillende activiteiten te organiseren. Het CEM, dat nu verder gaat als Lyceum is de enige middelbare school op Ile de Mar en daarom is het belangrijk dat we deze school blijven steunen en de mogelijkheid geven om te blijven bestaan en nog verder uit te breiden. Aan het einde van de week was er groot feest op het Lyceum voor de 10-jarige samenwerking tussen het Sophianum en de stichting Ile de Mar, ook vierden we de opening van het nieuwe Lyceum Ile de Mar.

Op de verschillende scholen hebben we veel activiteiten gedaan zoals sport- en spelactiviteiten, workshops gevolgd en Engels lesjes geven aan de enthousiaste Senegalese kinderen. Het was voor iedereen een fantastische reis met veel nieuwe indrukken en waardevolle ervaringen. Als groep zijn we dichterbij elkaar gekomen en zijn we blij dat we dit allemaal samen hebben meegemaakt.

Jaarverslag 2017

Zowel inhoudelijk als financieel heeft Stichting Ile de Mar een verslag gemaakt van de activiteiten die in 2017 zijn gerealiseerd.
Lees hier het volledige jaarverslag 2017 (PDF)


Nieuws 2017

Besluit Ministerie van Onderwijs in Dakar: "Bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2016-2017 geen CEM-Lyceum"

Het Ministerie van Onderwijs heeft tijdens de zomervakanties 2016 besloten om alle aanvragen voor uitbreiding en ontwikkeling van het middelbaar onderwijs in Senegal te blokkeren. De reden hiervoor is dat het leraren tekort zo groot is dat bij uitbreiding van het aantal scholen (klassen), deze niet bemand zouden kunnen worden.

Dit houdt in dat aanvragen voor uitbreiding of nieuw op te zetten Collèges en Lycea niet in behandeling zijn genomen en dat bij aanvang van het nieuwe schooljaar in Senegal geen enkel nieuw Collège d’Enseignement Moyen of Lycée is toegevoegd aan de bestaande capaciteit.

CEM Ile de Mar

In overleg met Inspectie van Onderwijs is gezocht naar oplossingen voor het capaciteitsprobleem van het Collège d'Enseignement Moyen (CEM). De toestroom van leerlingen op het CEM is zo groot dat al na 7 jaar een tekort aan leraren en lokaalruimte is ontstaan. Bij aanvang van en gedurende het schooljaar 2015-2016 hebben een aantal mutaties plaatsgevonden in het lerarenteam van het Collège en zijn 3 nieuwe docenten aangesteld. Nadat het Ministerie van Onderwijs had besloten geen nieuwe Colleges en Lycea te openen is door de Principal van het CEM en de Onderwijsinspectie in Fatick de keuze gemaakt de 3 nieuw gebouwde klaslokalen met ingang van het schooljaar 2016-2017 direct in gebruik te nemen voor de leerlingen van het CEM Ile de Mar.

Studiefonds

Eind oktober 2016 zijn de activiteiten van het studiefonds geëvalueerd. In een vergadering onder voorzitterschap van Ibou Sao, principal CEM zijn samen met het comité des bourses, een afvaardiging van de ouders en twee vertegenwoordigers van de leraren de ervaringen met het beurzenfonds uitgewisseld en besproken. Voor het schooljaar 2016-2017 zijn aan 26 leerlingen studiebeurzen toegekend om hun studie op het lyceum voort te zetten. Besloten is om de betaling van de beurzen in het vervolg op vaste data in het schooljaar te doen, zodat dit beter is afgestemd op de geldbehoefte van de leerlingen. De data zijn vastgesteld op 5 oktober (1e betaling) en op 5 april (2e betaling) van ieder schooljaar.

Activiteiten 2017

Voor 2017 zijn de volgende activiteiten gepland:

 • Heroverwegen en aanpassen van het studiefonds op het moment dat het Lyceum op het eiland Ile de Mar van start kan gaan. Het studiefonds is in het leven geroepen voor getalenteerde leerlingen die na het Collège d'Enseignement Moyen CEM door willen studeren op het Lyceum. De beurzen voor de studie op het lyceum zullen voor 3 jaren worden toegekend zodat de leerlingen het lyceum met een diploma kunnen afronden.
 • Opzet en oprichting van een CEM / Lyceum op île de Mar, zodat leerlingen hun middelbare schoolopleiding op het eiland kunnen afronden.
 • Omdat door het Ministerie van Onderwijs in 2016 alle aanvragen voor nieuwe lycea zijn afgewezen zal een nieuw en geactualiseerd verzoek moeten worden opgesteld. De nieuwe aanvraag moet tijdig bij de Onderwijs Inspectie te Diofior worden ingediend om vervolgens de hiërarchieke weg naar het Ministerie te kunnen doorlopen.
 • Jaarlijkse bezoeken en kennisuitwisseling van leerlingen van het Sophianum te Gulpen en het CEM Ile de Mar in Sénégal.
 • Door de bevolking en de eilandsraad, “Cellule pour le Développement de l’Ile de Mar” (CDIM) is aan Stichting Ile de Mar het verzoek gedaan om te helpen bij het uitvoeren van bovengenoemde plannen op het eiland.

Opzet en realisatie CEM-Lycee Ile de Mar, 2e poging

De voorzitter van de oudercommissie (APE) heeft namens de bevolking van Ile de Mar en in overleg met de directeur van het CEM bij de Inspectie van Onderwijs een hernieuwde aanvraag ingediend voor de oprichting van een CEM - Lyceum op het eiland. Dit herhalingsverzoek is eind december 2016 overhandigd aan de Inspectie van Onderwijs (IEF) te Dioffior.

Stichting Ile de Mar heeft de bouwwerkzaamheden van 3 klaslokalen (1 t/m 3) en sanitaire voorziening inmiddels afgerond en de oplevering heeft plaats gevonden in augustus 2016. Wanneer in september 2017 door het Ministerie van Onderwijs de goedkeuring voor het CEM-Lyceum op Ile de Mar wordt afgegeven kan per oktober met ingang van het schooljaar 2017-2018 het Lyceum met 2 parallelle klassen van start gaan.

Om een soepele opstartfase en de continuïteit van het lyceum te kunnen garanderen moet ervoor worden gezorgd dat de 2e fase van dit project (nog eens 3 lokalen 4 t/m 6 en een extra ruimte voor de leraren) aansluitend kan worden gerealiseerd.

Voor de 2e fase van dit project CEM-Lyceum Ile de Mar zijn we nu volop bezig om fondsen te werven, opdat we in de loop van dit jaar concreet stappen kunnen zetten om in 2017 met de werkzaamheden te kunnen voortzetten om de nog benodigde lokalen en lerarenkamer te gaan bouwen.

Uitstekende Eindexamen resultaten CEM, schooljaar 2016-2017

De examen kandidaten van het CEM Ile de Mar hebben dit schooljaar uitstekende resultaten geboekt tijdens de eindexamens “ Brevet Fin d ’Etudes Moyennes, (BFEM)” .

Van de 58 kandidaten die opgingen voor het examen zijn er in totaal 51 geslaagd, een slagingspercentage van 87,9 %. Dit resultaat ligt aanzienlijk hoger dan de resultaten van de laatste schooljaren.

Een proficiat voor de ijverige leerlingen, hun ouders, het gemotiveerde lerarenteam en de ambitieuze directeur, die gezamenlijk tot doel hadden gesteld de schoolprestaties te verbeteren. De intensieve samenwerking tussen de belanghebbende heeft bijgedragen aan een goede onderlinge communicatie en een prettige sfeer op school. De motivatie was dit jaar prima en ook de vooruitzichten van de oprichting van een CEM-Lyceum op het eiland hebben bijgedragen aan dit resultaat.

Leerlingen Sophianum al in maart 2017 weer naar Senegal

Het bezoek van de leerlingen van het Sophianum was voor 2017 al in maart gepland. De belangstelling is groot en een groep van 20 leerlingen is in oktober 2016 enthousiast met de voorbereidingen voor de reis begonnen. Het verblijf op Ile de Mar en de activiteiten op het CEM en de lagere scholen is uitstekend verlopen. De samenwerking met de diverse lerarenteams en de Senegalese leerlingen krijgt steeds meer inhoud en gaat erg goed. Punten uit het programma: Nederlandse en Senegalese cultuur, uitwisseling lesprogramma’s, de school van je dromen, Engelse les op de lagere school verzorgd door de leerlingen van het Sophianum, sport en spel en logeren bij de gastgezinnen. Kortom 1 week “integreren” en genieten als eilandbewoner.

Bezoek aan Senegal 2017

Verslag van de leerlingen

Op 10 maart zijn we vertrokken naar Senegal. Bij aankomst in Dakar hebben we nog een lange reis moeten afleggen tot we onze bestemming bereikten. De eerste dag was een rustige dag met veel vrije tijd. De dag daarna vertrokken we met paard en wagen naar de gastgezinnen, waarbij we onderweg versteld stonden van het enorme cultuurverschil. Het was enorm droog en overal was zand te zien. Dit was een indrukwekkend maar prachtig beeld. De mensen waren heel vriendelijk en iedereen kende elkaar. Aan het eind van de week had iedereen Senegalese kleding gekregen van hun gastgezin. Onze groep werd ook steeds hechter. Aangekomen bij de gastgezinnen was het even wennen, maar uiteindelijk heeft iedereen een geweldige tijd gehad. Door de week hebben we verschillende scholen bezocht. Voordat we vertrokken heeft iedereen een mooi sponsorbedrag opgehaald voor de middelbare school, het CEM. Het sponsorgeld is opgehaald door verschillende activiteiten te organiseren. Ook hebben sommige nog een extra bedrag opgehaald voor een studiebeurs voor de ‘betere’ leerlingen. We hebben dit geld aan het einde van de week aan de directeur van het CEM overhandigd. Het CEM is de enigste middelbare school op île de Mar en daarom is het belangrijk dat wij deze school blijven steunen. Daarnaast heeft ieder een koffer vol spullen meegenomen die handig zijn voor zowel de middelbare school als de basisscholen.

We kregen bij elke school een warm welkom met veel dans en muziek. Ook hebben we Engels lesjes gegeven en veel gespeeld met de kinderen. Daarnaast hebben we ook nog een aantal leuke workshops gevolgd en hebben we kennis gemaakt met de Senegalese verkoopmanier (onderhandelen). Kortom; het was een onvergetelijke reis!

Ouder nieuws »