Het Plan

« Recent nieuws

Jaarverslag 2016

Zowel inhoudelijk als financieel heeft Stichting Ile de Mar een verslag gemaakt van de activiteiten die in 2016 zijn gerealiseerd

Lees hier het volledige jaarverslag 2016, (PDF)

Nieuws 2016


In Memoriam Jancobar Sarr (1927-2016)


Chef du village van Mar Soulou, Jancobar Sarr is 89 jaar geworden. Een van de meest markante personen die we vanaf het eerste uur op Ile de Mar hebben leren kennen. Zijn hoge leeftijd, die hij met een zekere trots probeerde te bewijzen door zijn identiteitskaart uit zijn zak te voorschijn te halen, leek geen vat op hem te hebben. Vitaal en leeftijdloos kwam hij elke keer als we het eiland bezochten uit zijn huis om ons te begroeten.

Hij sprak alleen in zijn eigen taal het Serrer, maar intuïtief begrepen we elkaar.

Deze chef was nog in het bezit van het bijzondere Afrikaanse talent om verhalen te vertellen, om zijn gehoor te boeien als hij wat te zeggen had. Zijn speeches waar we bij elke festiviteit (opening van de scholen)van genoten, waren de mooiste performances die men zich kan voorstellen. Timing, dictie, mimiek en subtiele, maar zeer gerichte bewegingen van deze prachtig geklede grote man deden je huiveren, soms lachen en dwong respect af. En de andere dag kwam je hem weer tegen met schoffel en spade, in versleten kleren op weg om op het land te werken. Jancobar Sarr heeft veel betekend, voor de ontwikkeling van zijn dorp en het hele eiland. Zijn wijsheid werd ook gerespecteerd in de andere dorpen en zijn raad en bemoediging heeft velen verder geholpen. Hij is nu overleden en begraven. We missen hem.

Henk, Herman en Mique

Activiteiten 2016

Voor 2016 werden de volgende activiteiten gepland:

 • Evalueren en uitbouwen van een studiefonds t.b.v. getalenteerde leerlingen die na het Collège d'Enseignement Moyen CEM willen studeren op het Lyceum. De beurzen voor de studie op het lyceum zullen voor 3 jaren worden toegekend zodat de leerlingen het lyceum met een diploma kunnen afronden.
 • In overleg met Inspectie van Onderwijs zoeken naar oplossingen voor het capaciteitsprobleem van het Collège d'Enseignement Moyen (CEM). De toestroom van leerlingen op het CEM is zo groot dat al na 7 jaar een tekort aan leraren en lokaalruimte is ontstaan.
 • Opzetten van een tweede College (CEM) en oprichting van een Lyceum op île de Mar, zodat leerlingen hun middelbare schoolopleiding op het eiland kunnen afronden.
 • Bezoeken en kennisuitwisseling leerlingen Sophianum te Gulpen en het CEM Ile de Mar in Sénégal.
 • Door de bevolking en de eilandsraad, “Cellule pour le Développement de l’Ile de Mar” (CDIM) is aan Stichting Ile de Mar het verzoek gedaan om te helpen bij het uitvoeren van bovengenoemde plannen op het eiland.

Opzet en realisatie CEM-Lycee Ile de Mar

De bevolking van Ile de Mar heeft in overleg met de directeur van het CEM bij de Inspectie van Onderwijs een aanvraag ingediend voor de oprichting van een Lyceum op het eiland. Deze aanvraag is met een positief advies aan het Ministerie van Onderwijs overgedragen.

Inmiddels zijn door de Inspectie van Onderwijs de noodzakelijk maatregelen getroffen om het reeds bestaande College als gecombineerd CEM-Lyceum voort te zetten. De Inspectie van Onderwijs zal zorgen voor vergunningen en het aanstellen van extra leerkrachten

Stichting Ile de Mar heeft vervolgens de 1e fase van het project verder voorbereid en de aannemer is in mei 2016 met de bouwwerkzaamheden van 3 klaslokalen (1 t/m 3) en sanitaire voorziening begonnen. De oplevering heeft plaats gevonden in augustus, zodat met ingang van het schooljaar 2016-2017, in oktober het Lyceum met 2 parallelle klassen van start kan gaan.

Oplevering van 3 klaslokalen voor het Lyceum op Ile de Mar.

Conform de afspraken met de aannemer Diegane Diop zijn de eerste 3 lokalen voor het in oktober 2016 te starten lyceum in augustus opgeleverd en afgesproken is om na de schoolvakanties in oktober op gepaste wijze het gebouw feestelijk te openen.

Om een soepele opstartfase en de continuïteit van het lyceum te kunnen garanderen moet ervoor worden gezorgd dat de 2e fase van dit project (nog eens 3 lokalen 4 t/m 6 en een extra ruimte voor de leraren) aansluitend kan worden gerealiseerd.

Voor de 2e fase van dit project CEM-Lyceum Ile de Mar zijn we nu volop bezig om fondsen te werven, opdat we in de loop van dit jaar concreet stappen kunnen zetten om in 2017 met de werkzaamheden te kunnen voortzetten om de nog benodigde lokalen en lerarenkamer te gaan bouwen.

Leerlingen Sophianum in 2016 weer naar Senegal.

Gelukkig werd in de loop van 2015 duidelijk dat de ebola epidemie in West Afrika onder controle kwam. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kon in de periode van mei tot en met december de betreffende landen, Sierra Leone, Liberia en Guinee “ebola vrij” verklaren. Zodoende kon het programma voor 2016 weer worden opgepakt en zijn de voorbereidingen getroffen om met 17 leerlingen in april 2016 naar Ile de Mar te gaan.

Hieronder leest u een verslag van de leerlingen van het Sophianum Gulpen:

Senegal 2016

Op donderdag 14 april om 05.00 uur vertrokken we met de bus naar Zaventem. We vertrokken extra vroeg, omdat er veel extra controles waren door de aanslag die een paar weken van tevoren was gepleegd. Uiteindelijk viel het allemaal reuze mee. Om 10.00 uur konden we boarden en om 11.00 uur vertrok het vliegtuig richting Dakar. De vlucht duurde 6 uur. Eenmaal aangekomen in Dakar kon onze reis echt beginnen! Al onze koffers werden op het dak van een busje geladen. We reden door de straten van Dakar en we wisten niet waar we moesten kijken door de vele nieuwe indrukken. Na een busreis van 4 uur kwamen we aan bij een rivier. Hier stapten we over op een piroque, een klein bootje. We voeren naar het campement op het eiland Île de mar. Het campement lag in het dorpje Mar Lodj, we verbleven hier de eerste 2 dagen. We kregen hier nog een 3-gangenmenu, maar iedereen was zo moe, dat we alles snel hebben opgegeten en daarna meteen zijn gaan slapen.

Na de dagen op het campement werden we naar de gastgezinnen gebracht. Allemaal op charettes, paard en wagen. In het begin was het nog wel even wennen in de gastgezinnen, omdat we de taal niet spreken en we in een hele nieuwe cultuur terecht kwamen. Maar het wennen duurde niet lang, iedereen voelde zich al gauw thuis bij het gastgezin omdat de mensen hier zo gastvrij zijn.

Voordat we op reis gingen hebben we thuis allemaal schoolspullen verzameld die we de kindjes daar konden geven. We zijn dan ook in elk dorpje naar de kleuterschool en lagere school geweest om hier koffers vol met schoolspullen te overhandigen. We leerden de kindjes ook wat Engelse zinnetjes en woordjes en we speelden spelletjes met ze, de stoelendans was een groot succes. In elk dorpje werd ook veel getrommeld en gedanst, wij moesten allemaal wel een keer meedansen.

Op het CEM volgden wij een aantal lessen. We kregen ook allemaal een eigen leraar toegewezen, een tutor, aan wie we vragen konden stellen over het leven in Senegal. We hebben ze ook allemaal geïnterviewd. Ook praatten we door middel van posters die wij gemaakt hadden met de Senegalese leerlingen over de verschillen tussen Nederland en Senegal in cultuur, eetgewoonten, familie en scholing. Dit was heel leuk om te doen.

We overhandigden op onze laatste dag op het eiland de cheque van ons opgehaalde sponsorgeld, waarmee de beurzen van het lycée kunnen worden betaald. De leerlingen en de directeur van het CEM waren er ontzettend blij mee.

Buiten al deze dingen was er ook tijd voor onszelf en met de groep. We voeren met een piroque door de rivieren naar een ander klein eilandje. Hier ging een groep vissen en de andere groep ging eten klaarmaken voor de picknick. We hadden vaak ook tijd om lekker te zwemmen in de zee, dat was af en toe ook wel nodig met de temperatuur in Senegal.

Het was een reis vol met mooie momenten, onvergetelijke ervaringen en herinneringen die we voor altijd zullen meedragen!

Eindexamen resultaten CEM, schooljaar 2015-2016 in de lift.

De examen kandidaten van het CEM Ile de Mar hebben dit schooljaar weer betere resultaten geboekt tijdens de eindexamens “ Brevet Fin d ’Etudes Moyennes, (BFEM)” .

Van de 74 kandidaten die opgingen voor het examen zijn er in totaal 40 geslaagd, een slagingspercentage van 54,8%. Dit resultaat ligt aanzienlijk hoger dan de 42% van het vorige schooljaar.

Een felicitatie voor de leerlingen, hun ouders, de leraren en de directeur, die gezamenlijk tot doel hadden gesteld de resultaten te verbeteren. Dit heeft ook bijgedragen aan een betere onderlinge communicatie en een goede sfeer op school. De motivatie was dit jaar prima en ook de vooruitzichten van de oprichting van een lyceum op het eiland hebben bijgedragen aan dit resultaat.

Jaarverslag 2015

Zowel inhoudelijk als financieel heeft Stichting Ile de Mar een verslag gemaakt van de activiteiten die in 2015 zijn gerealiseerd.

Lees hier het volledige jaarverslag 2015 (PDF)

Nieuwsoverzicht 2015

Oktober 2015

Activiteiten 2015
Voor 2015 werden de volgende activiteiten gepland:

 • De bouw van een tweede lagere school (fase 2) in het dorp Mar Fafaco.
 • Vijfde bezoek leerlingen van het Sophianum Gulpen aan Ile de Mar in Senegal.
 • Aanvraag voor de bouw van een tweede college en de oprichting van een lyceum op het eiland.
 • Voortzetting beurzen systeem CEM / Lyceum.

Bouw lagere school Mar Fafaco
2e lagere school Mar Fafaco nu compleet opgeleverd!
Eind 2014 kon groen licht worden gegeven voor de bouw van nog eens 3 klaslokalen voor de lagere school in Mar Fafaco (fase 2) en de aannemer Diegane Diop is in januari 2015 gestart met de bouwactiviteiten.

In het eerste kwartaal 2015 is de bouw van fase 2, drie klaslokalen (lokaal 4,5 en 6) en drie toiletten voltooid. De 2e lagere school beschikt nu over 6 klaslokalen inclusief toiletvoorziening en een gebouw voor de directie, de administratie en leraren. De oplevering heeft begin mei 2015 plaatsgevonden nadat ook het meubilair was geleverd.

Bezoek leerlingen Sophianum 2015 afgelast
Al in oktober 2014 is door de directie en begeleiders van het Sophianum besloten om het bezoek aan Senegal in april 2015 in het kader van de maatschappelijke stage van de leerlingen af te lassen. Deze beslissing werd genomen omdat op dat moment niet duidelijk was, of en in welk tempo de ebola uitbraak in West Afrika (o.a. buurland Guinée) onder controle zou komen.

In 2016 zal het programma weer worden opgepakt en inmiddels zijn de voorbereidingen alweer in volle gang om met 17 leerlingen in april 2016 naar
Ile de Mar te gaan.

Stakingen op de scholen
Het schooljaar 2014 – 2015 is niet zonder slag of stoot verlopen. Al aan het begin van het schoolseizoen was het onrustig op de CEM 's en lycea in Senegal. In het eerste kwartaal 2015 hebben de leraren van alle middelbare scholen in Senegal voor een periode van 6 tot 12 weken het werk neergelegd. De stakingen hadden tot doel om structurele vergoedingen bij de overheid af te dwingen ten behoeve van van reis en verblijf kosten die zij moeten maken bij het uitoefenen van hun functie.

De president van Senegal, Macky Sall heeft in mei 2015 per decreet besloten, dat de leraren salarissen per komend schooljaar “gerepareerd” moeten worden. Het lijkt er dus op dat de stakingen voor de leerkrachten positief zullen uitpakken. Voor de school resultaten van de leerlingen ziet het er minder rooskleurig uit. In de periode van stakingen is het lesprogramma achterop geraakt en in het laatste semester was onvoldoende tijd om alle achterstand in te halen.

Matige eindexamen resultaten 2015 op het CEM
De eindexamen kandidaten van het CEM Ile de Mar hebben dit schooljaar geen goede resultaten geboekt tijdens de eindexamens “ Brevet Fin d ’Etudes Moyennes, (BFEM)” 2015. Van de 71 kandidaten die opgingen voor het examen zijn er slecht 30 geslaagd, een slagingspercentage van 42,2%. Dit resultaat ligt aanzienlijk lager dan dan we de laatste jaren gewend zijn.

Een van de oorzaken van de matige prestaties van een groot aantal leerlingen heeft te maken met de leraren stakingen in Senegal gedurende de maanden januari, februari en maart 2015

De resultaten op de lycea blijven ook achter ten opzichte van het gebruikelijke niveau. Alle leerlingen die een beurs krijgen van Stichting Ile de Mar hebben gevraagd of zij gedurende de zomervakantie een zogenaamde “cours de vacances” mogen volgen om zodoende toch met goed resultaat het schooljaar af te kunnen sluiten. We hebben hier onmiddellijk mee ingestemd en zijn benieuwd naar de resultaten.

Jaarverslag 2014

2014
Ook voor het jaar 2014 hebben we in samenwerking met de bevolking van Ile de Mar, Senegal en de eilandraad een activiteiten programma opgezet. Met financiële steun van vrienden, donateurs en sponsoren was het weer mogelijk om alle plannen te realiseren. Op de agenda van 2014 stonden de volgende acties gepland:

 • Het selecteren en benoemen van een commissie die verantwoordelijk is en uitvoering gaat geven aan het studiefonds ter ondersteuning van getalenteerde leerlingen die door willen studeren op een lyceum.
 • De bouw van een tweede lagere school (fase 1) in het dorp Mar Fafaco.
  Vierde bezoek leerlingen van het Sophianum Gulpen aan Ile de Mar in Senegal.
 • Resultaten CEM evalueren en ontwikkelingen voor de toekomst bespreken.
 • Het bouwen van een opslag / magazijnruimte voor het CEM.

Lees hier het volledige jaarverslag (PDF)


Goede resultaten op het CEM

Juli 2014
Het CEM Ile de Mar heeft opnieuw goede resultaten geboekt tijdens de eindexamens “Brevet Fin d ’Etudes Moyennes, (BFEM)” 2014. Van de 74 kandidaten die opgingen voor het examen zijn er 48 geslaagd, een slagingspercentage van 64,86%. Dit resultaat ligt aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde in Sénégal.

Hieronder vindt u de details van de eindexamen resultaten 2014:

Aantal ingeschreven examenkandidaten 75
Aantal afwezigen 1
Aantal deelnemers aan examen 74
TOTAAL geslaagd 48 (17 jongens en 31 meisjes)
Percentage geslaagde kandidaten 64,86%


We zijn trots op het aantal geslaagde kandidaten van bijna 65%. Dit percentage is nog beter dan de 58% van het vorig schooljaar 2012 – 2013. Complimenten aan de leraren en de geslaagde leerlingen.Activiteiten 2014

Tijdens onze jaarlijkse bezoeken werden de plannen gesmeed en verder voorbereid om in 2014 direct en effectief aan de slag te kunnen gaan:

Studiefonds

Mei 2014
Het selecteren en benoemen van een commissie die verantwoordelijk is en uitvoering gaat geven aan het studiefonds ter ondersteuning van getalenteerde leerlingen die door willen studeren op een lyceum.

Begin 2014 is de commissie studiefonds “Ile de Mar” benoemd bestaande uit de directeur van het CEM, de voorzitter van de oudervereniging en uit elk dorp een vertrouwenspersoon. De eerste beurzen zijn in april 2014 toegewezen aan 7 lyceum leerlingen voor een periode van 3 jaren.
Lees verder »


Vierde bezoek leerlingen van het Sophianum Gulpen

April 2014
Tijdens het bezoek van de leerlingen ven het Sophianum Gulpen heeft een feestelijke ceremonie plaats gevonden waarbij de sleutels van de gebouwen van de lagere school zijn overgedragen aan de chef de village van Mar Fafaco en de voorzitter van de oudervereniging (APE, Association des Parents d’ Élèves).
Lees verder »
Lees het verslag van de leerlingen »


Bouw tweede lagere school in het dorp Mar Fafaco

Voorjaar 2014
In de eerste 3 maanden van dit jaar is de bouw van de 3 klaslokalen, de 3 toiletten en het gebouw voor de administratie en de leraren gerealiseerd. Tijdens het bezoek van de leerlingen van het Sophianum Gulpen heeft een feestelijke ceremonie plaats gevonden waarbij de sleutels van het gebouw zijn overgedragen aan de chef de village van Mar Fafaco en de voorzitter van de oudervereniging (APE, Association des Parents d’ Élèves).
Lees verder »


Jaarverslag 2013

Maastricht, december 2013
In 2007 heeft Stichting Ile de Mar we samen met de bewoners van het gelijknamige eiland Île de Mar in Sénégal het initiatief genomen om een middelbare school te gaan bouwen. Op het eiland wonen ongeveer 6000 mensen, waarvan 70% jonger is dan 18 jaar, verdeeld over de vier dorpen, Mar Lodj, Mar Soulou, Mar Fafaco en Mar Wandjé.
Lees verder »


Bezoek leerlingen Sophianum aan Sénégal

April 2013

Bezoek Senegal
In het najaar 2012 hebben 17 leerlingen van het Sophianum in Gulpen zich aangemeld voor een bezoek aan Senegal. Het doel van de reis is een brede culturele kennisuitwisseling met de leerlingen van het Collège d’Enseignement Moyen (CEM) tot stand te brengen, de uitbreiding van de bibliotheek van het CEM met Engeltalige en Franse boeken, de opzet van kleine bibliotheken in de klaslokalen van de lagere scholen in de 4 dorpen, Mar Lodj, Mar Soulou, Mar Fafaco en Mar Wendje en het afwerken, inrichten en openen van de nieuwe kleuterschool in Mar Fafaco.
Lees verder en bekijk de foto's en video van de reis! »


Verantwoording

Februari 2013
In februari hebben we een brief geschreven aan alle donateurs en participanten om hen te informeren over het project “Ze gaan een school bouwen”. Gedurende de jaren 2008 tot en met 2012 zijn veel activiteiten op het eiland Ile de Mar gerealiseerd. “Ze hebben de school gebouwd”.
Lees verder »


Voorbereiding reis in april 2013

December 2012
In april 2013 is een volgend bezoek aan Sénégal gepland, waaraan 17 leerlingen en 3 leraren van het Sophianum zullen deelnemen om de samenwerking tussen de twee scholen te continueren. Tijdens de winter zijn lessen en bijeenkomsten georganiseerd om de leerlingen en leraren voor te bereiden op hun reis naar Sénégal.
Lees verder over de voorbereiding van het bezoek aan Sénégal


Reisverslag Sénégal mei 2012

Sophiamum Gulpen
Mei 2012
Het slechte weer buiten herinnert ons er nog maar eens aan; we zijn niet meer in Senegal! Een aantal maanden geleden, op 4 mei 2012 om precies te zijn, gingen we op weg naar Ile de Mar, voor velen van ons verder dan dat we ooit waren geweest. Elf leerlingen van het Sophianum in Gulpen namen deel aan de reis, samen met drie leraren als begeleiders, zes leden van de Rotaryclub Gulpen-Vaals en Henk en Mique zelf natuurlijk. Met deze groep begonnen wij ons Afrikaanse avontuur!
Lees het reisverslag van de leerlingen van Sophianum Gulpen!


Bezoek Sénégal 2012

Mei 2012

Bezoek Senegal 2012

Na de uitgebreide voorbereiding kan de reis begin mei 2012 beginnen. De delegatie is groot en iedereen is gemotiveerd om aan de reis te beginnen.
Reisgenoten:

 • Leraren Sophianum: Leontien Puijk, Manon Bouts en Jo Lenzen
 • Leerlingen Sophianum: Inge Bastings, Dylan Blezer, Bernice Coenen, Iris Denis, Robin Jetten, Camee van Knippenberg, Roosje Prickarts, Iris Rouschop, Nina Serpenti, Jacky Strik en Hannah Vleugels.
 • Rotaryclub Gulpen-Vaals: Bert Cordewener, Paul Rutten, Lieve Lemmens, John en Marlies Prevoo.
 • Stichting Ile de Mar: Mique Eggermont en Henk Berghauser Pont.

Lees verder over het bezoek aan Sénégal

Voorbereiding bezoek mei 2012
Voorjaar 2012
In het najaar 2011 heeft een groep van 11 leerlingen en 3 leraren van het Sophianum in Gulpen en 5 leden van de Rotaryclub Gulpen-Vaals zich aangemeld voor een bezoek aan Senegal. Het doel van de reis is kennisuitwisseling met de leerlingen van het Collège d’Enseignement Moyen (CEM), de opzet en inrichting van de bibliotheek van het CEM en het afwerken en inrichten van het herbouwde klaslokaal van de École Publique. De leerlingen hebben in de winter 10 ochtenden besteed aan het vergaren van kennis over de cultuur, de mensen, de economie en politieke situatie in Senegal.

Ook werden presentaties voorbereid voor de kennisuitwisseling op het CEM. In januari 2012 werd aan de aannemer op het eiland de opdracht gegeven, dat hij met de bouw van het klaslokaal kon starten zodat de oplevering in mei tijdens ons bezoek kan plaatsvinden.

De leden van de Rotaryclub Gulpen-Vaals hebben franse boeken verzameld voor de opzet en inrichting van de bibliotheek van het CEM Ile de Mar. Ook is gewekt aan het verder ontwikkelen van de touwpomp en de put beveiliging. Wanneer de touwpomp naar wens en goed functioneert is het idee is om een aantal waterputten in de dorpen te voorzien van een beveiliging en touwpomp.

Nieuwe directeur CEM
Januari 2012
Op de dag van onze thuisreis in december kregen we het bericht dat de principal M. Lang Mare zal worden overgeplaatst en dat op korte termijn een nieuwe directeur zal worden aangesteld.
Begin januari ontvingen we het bericht van Issa Thiam met de aankondiging van de benoeming van Monsieur Ali Konè als nieuwe principal van het CEM Ile de Mar. We hebben hem direct een welkoms brief gestuurd en hem succes gewenst met zijn werkzaamheden op het eiland.

Computers
Monsieur Ali Kone

Computers
Pricipal in zijn element

Bezoek Bestuur Stichting Ile de Mar
December 2011
Ons bezoek in december 2011 aan Senegal is goed verlopen en we zijn tevreden over de resultaten. We hebben weer een aantal activiteiten voor het CEM en de bevolking van Ile de Mar kunnen starten en afronden.
Lees verder

Rotaryclub Gulpen – Vaals
Augustus 2011
De leden van de Rotaryclub Gulpen – Vaals zijn ook dit jaar weer zeer actief met het organiseren van activiteiten en fondsenwerving voor de verdere ontwikkeling van de middelbare school, CEM Ile de Mar in Sénégal.
Lees verder en bekijk 6 foto's!

Examen resultaten schooljaar 2010 – 2011
Augustus 2011  
Gedurende dit schooljaar hebben 53 leerlingen de lessen gevolgd voor het
eindexamen “Brevet de Fin d’Etudes Moyenne” (BFEM) van het CEM.
Begin augustus kregen we van Issa Thiam (vertegenwoordiger Stichting Ile de Mar in Sénégal) de informatie over de examenresultaten van het schooljaar 2010/2011. Van de 53 kandidaten die examen hebben gedaan zijn er 37 geslaagd. Dit is bijna 70% en daar zijn we erg blij mee. Ter vergelijking de percentages van de vorige jaren: 2008/2009 was dit 26,3%, schooljaar 2009/2010 was 39,2% van de leerlingen voor hun eindexamen geslaagd en dit schooljaar 2010/2011 dus 69,8%. Bravo!!

Schooljaar Kandidaten Geslaagd Percentage
2008 - 2009 38 10 26,3%
2009 – 2010 51 20 39,2%
2010 - 2011 53 37 69,8%

De verbeterde omstandigheden m.b.t. huisvesting en equipement lijken een positief effect op de motivatie en prestaties van leraren en leerlingen te hebben.

 

NCDO, de 3e fase van het project officieel afgesloten
Juli 2011
Op 8 juni 2011 hebben wij namens Stichting Île de Mar Sénégal de eindrapportage van het KPA projectnummer 219864K ter beoordeling en afhandeling opgestuurd naar het NCDO, Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling.

Op 4 juli 2011 ontvingen wij van het NCDO het bericht, dat de inhoudelijke en financiële rapportage voor het project 219864K, Sénégal; Bouw 3e fase middelbare school in Mar Soulou door NCDO is beoordeeld en goedgekeurd.
De financiële bijdrage van NCDO werd definitief bepaald op € 24.499,60 conform aanvraag en het project is door het NCDO administratief afgesloten.

Met financiële steun van vrienden en donateurs en de bijdrage van Rotaryclub Gulpen-Vaals en het NCDO is het gelukt om ook de derde fase van de bouw van de middelbare school op het eiland île de Mar te realiseren. Namens de leerlingen, hun ouders en het lerarenteam willen we u daarvoor hartelijk bedanken.

Brederode Daltonschool “Kids in Bizz”
Juni 2011
Leerlingen van groep 8 van de Brederode Daltonschool in Santpoort hebben via het project “Kids in Bizz” , activiteiten ontwikkeld om geld te verdienen voor Stichting Ile de Mar.
Dit voorjaar was iedereen van harte welkom op het Daltonplein voor de Kids in bizz markt. De groepen 8 hebben de afgelopen periode aan dit project gewerkt door  in groepjes van ongeveer zes kinderen een bedrijf op te richten dat Fairtrade producten inkoopt en vervolgens weer verkoopt. De uiteindelijke winst bedroeg 425 euro. Fantastisch deze jonge ondernemers! Een geweldige actie voor een goed doel.
Op 28 juni 2011 hebben Henk en Mique tijdens een presentatie in Santpoort aan de leerlingen van groep 8 verteld over het project in Afrika, het eiland Ile de Mar, de school, de leerlingen en het leven in Sénégal. Na afloop werd door Roos van Riel de cheque van € 425,-- officieel overhandigd aan het bestuur van Stichting Ile de Mar.
Hartelijk dank, ook namens de eilandbewoners en de leerlingen van het CEM Ile de Mar.

Piet en Ineke 65 jaar
21 mei 2011
Piet en InekeCadeau suggestie: Donatie voor CEM Ile de Mar Sénégal.
Wat een enorm leuk feest hebben jullie ons allen bezorgd afgelopen zaterdag. Prachtig weer in een mooie tuin, heerlijke hapjes en wijn en wat het allerbelangrijkste is: hele aardige mensen.  Er was oprechte belangstelling voor het project in Senegal en we hebben veel kunnen vertellen over de ontwikkelingen tot nu toe en de toekomstplannen voor de school op het eiland. Er is veel geld op de “ile de mar” rekening gestort en we zijn heel blij te kunnen melden dat de eindscore 1835 euro is.
We willen de organisatoren, alle gulle gevers en bovenal Piet en Ineke namens de leerlingen van het CEM Ile de Mar bedanken voor dit prachtig initiatief.

Bezoek Sénégal Henk en Mique
Mei 2011
We zijn weer terug uit Senegal en hebben flinke vorderingen gemaakt. Het was een heerlijke reis: goed weer, niet te warm en heel veel kunnen doen en regelen voor de school. De elektriciteit is aangelegd en alle klassen en de administratie / lerarenkamer zijn voorzien van stroom. Het IT lokaal en de e-bibliotheek zijn professioneel ingericht. (...)
Lees verder en bekijk 42 foto's!


Participatie Nederlandse Ambassade Dakar

Mei 2011
In december 2010 is door het CDIM (Cellule pour le Developpement de l’Ile deMar) de vertegenwoordiging van alle bewoners van île de Mar een subsidie aangevraagd bij de Nederlandse Ambassade Dakar om de stroomvoorziening op school te verbeteren en uit te breiden. (...)
Lees verder en bekijk 3 foto's!

“Ze hebben de school gebouwd!”
Januari 2011

Alweer 3 jaar geleden heeft Stichting île de Mar samen met de inwoners van het gelijknamige eiland het initiatief genomen om op Île de Mar in Sénégal een middelbare school te gaan bouwen.

Met jullie financiële steun en de bijdrage van het NCDO is het gelukt om in 3 etappes de bouw van de middelbare school op het eiland île de Mar te realiseren. Namens alle leerlingen, hun ouders en het lerarenteam willen we jullie daarvoor hartelijk bedanken. We kunnen samen trots zijn op het resultaat.

Lees verder en bekijk 20 foto's!


Breadbox sponsort container

Januari 2011

containerBreadbox Shipping Lines BV te Schiedam is gespecialiseerd in container transport naar Afrika. Breadbox heeft een agent in Dakar en heeft de beschikking over een eigen transportbedrijf in Sénégal. Eind 2010 kreeg Stichting Ile de Mar het aanbod een container te kunnen gebruiken om schoolmateriaal naar Sénégal te sturen op rekening van Breadbox. Een geweldig aanbod, dat we enthousiast hebben aanvaard.

Vanuit Nederland is op 8 november 2010 een container met schoolmaterialen, 100 computers XO 1.5 en een diesel aggregaat verzonden naar Sénégal. Met deze materialen worden de klaslokalen voor Informatie Technologie en de e-bibliotheek ingericht en wordt de school van elektriciteit voorzien.

Heel veel dank aan de medewerkers van Breadbox in Schiedam en Dakar die ons op voortreffelijke wijze hebben geholpen bij vervullen van alle formaliteiten en dit transport hebben mogelijk gemaakt. Deze maand wordt het aggregaat geïnstalleerd en aangesloten en met ingang van 14 februari krijgen de leerlingen van CEM Ile de Mar les in de nu goed geëquipeerde computerlokalen.

Website: www.breadbox-shipping.com


Computers op Ile de Mar!

September 2010
Huygen Installatie Adviseurs BV: Maastricht, Rotterdam, Venlo, Zwolle en Amsterdam hebben zich dit jaar als sponsor gemeld bij Stichting Ile de Mar, Sénégal. De medewerkers van Huygen hebben tijdens de jaarlijkse personeelsavond een veiling gehouden en de overtollige PC’s van het bureau verkocht.

Tevens hebben een groot aantal medewerkers spontaan een donatie gegeven. Deze geweldige actie heeft geresulteerd in een totaal opbrengst van € 1.070,00 die op 22 september 2010 samen met 5 remplace laptops aan de Stichting Ile de Mar zijn overhandigd.

De 5 remplace laptops zijn inmiddels, voorzien van Franstalige software, in gebruik genomen in de “salle informatique” van het CEM Ile de Mar. De €1.070,00 zijn gebruikt om 5 laptops XO 1.5 aan te schaffen en u ziet dat de leerlingen al direct aan de slag zijn gegaan.

Computers
Overhandiging donatie en laptops


Eerste les op XO


Salle informatique (computerlokaal)

 

Resultaten schooljaar 2009 / 2010
Augustus 2010
In het schooljaar 2009 / 2010 is goed gewerkt. De behaalde resultaten worden per klas vergeleken en de gemiddelden per leerling berekend. De volgende leerlingen zijn als “winnaars” voor het jaar 2009 – 2010 uit de bus gekomen. Zij zijn inmiddels speciaal in het zonnetje gezet vanwege hun uitstekende resultaten en we wensen hen veel succes bij de voortzetting van hun studie.
Lees verder en bekijk 10 foto's!


Margraten voor de rest van de wereld
Augustus 2010
Op 8 augustus 2010 werd alweer voor het tweede jaar de charity wedstrijd “Margraten voor de rest van de wereld” gespeeld ten behoeve van het schoolproject op het eiland Ile de Mar in Sénégal. De wedstrijdcommissie had naast de golfwedstrijd ook een veiling georganiseerd waar zeer gevarieerde kavels ter verkoop werden aangeboden.

Tijdens de wedstrijd werd door 46 deelnemers uiterst ontspannen en geanimeerd gespeeld en door de speciale mulligans op het juiste moment in te zetten liepen de scores hoog op. De 1e prijs kon worden uitgereikt aan Wiel Feij en Mieke Bessems.
De veiling werd bekwaam geleid door veilingmeester Raymond Hommes en de grote diversiteit van kavels stond garant voor een tevreden koperspubliek, “ieder wat wils”.

Een resultaat boven alle verwachting, na afloop kon een cheque ter waarde van € 2.573,00 worden overhandigd aan het bestuur van Stichting Ile de Mar.
Kortom een geslaagde golfdag en een leuke veiling met één grote winnaar: “De leerlingen van de middelbare school CEM Ile de Mar in Sénégal”.

MargratenMargraten


Rotaryclub Gulpen-Vaals

Juni 2010
Tijdens rotary bijeenkomst op 28 juni 2010 werd door de voorzitter Paul Rutten de 1e cheque ter waarde van € 5.000,00 aan Stichting Ile de Mar overhandigd.
Voor de werving van fondsen worden verschillende activiteiten georganiseerd en acties ontketend zoals:

 • Filmprogramma in Wittem
 • Vastenactie leerlingen Sophianum
 • Werven van nieuwe donateurs
 • Donatie beamer en diverse computer hardware
 • Kunstmarkt in Vaals


Samenwerking met Sophianum
Mei 2010
Met leraren en leerlingen van het Sophianum worden momenteel plannen gemaakt om de gestelde doelen te concretiseren.
Tijdens de les Algemene Natuurwetenschappen (ANW) wordt door de leerlingen Wout, Luc, Robert en Dennis gewerkt aan een ontwerpopdracht t.b.v. het Sénégal project “zegaaneenschoolbouwen”. Het doel is een lesprogramma op te stellen voor de leerlingen van het CEM Ile de Mar, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de laptop XO 1.5.


Bezoek Ile de Mar mei 2010

Mei – juni 2010
XOIn mei zijn we in Sénégal en op het eiland geweest om het vervolg van ons project voor te bereiden. Voor de 3e fase van het project heeft Stichting île de Mar nieuwe doelen gedefinieerd.
Lees verder en bekijk de foto's!


NCDONCDO continueert subsidie voor 3e fase
April 2010   
Op 18 maart 2010 werd voor de derde keer door de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) subsidie toegekend aan de Stichting île de Mar.
De uitvoeringsovereenkomst met projectnummer 219864K tussen NCDO en Stichting île de Mar kon vervolgens op 26 april 2010 worden ondertekend. De voorbereidingen voor de 3e fase kunnen starten. In mei gaan Mique Eggermont en Henk Berghauser Pont naar Sénégal.


Koninginnedag 2010 in Utrecht

April 2010                              
Op 30 april 2010 heeft Mieka Vroom weer vol enthousiasme allerhande roerende zaken ter verkoop aangeboden die het afgelopen jaar werden verzameld. De handelswaar vond gretig aftrek en ondanks de regen werd een recordopbrengst van € 500,00 gerealiseerd en was het bovenal weer gezellig in Utrecht.


Openbare Basis School de  Waayer, Wadenoyen

December 2010
De leerlingen en juffen van de Openbare Basis School de  Waayer te Wadenoyen hebben in het schooljaar 2009 – 2010 activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen voor het project “ze gaan een school bouwen” in Senegal. De acties tijdens de juffendag en de sponsorloop van de leerlingen hebben in totaal 442 euro opgeleverd, een geweldig initiatief. Kijk voor foto’s van de activiteiten op de website: www.obsdewaayer.nl  


International School Maastricht

December 2010
De leerlingen van de International School Maastricht hebben ook dit jaar rond de kerstvakantie een `winterfair` gehouden met als doel fondsen te werven voor verschillende goede doelen. Voor Stichting Ile de Mar hadden de leerlingen, Razvan Margauan, Jade Harwood, Michaela Klimova en Alexander Shehata een kraam ingericht waarin voorlichting werd gegeven over het project.

ISMISM

Razvan, Jade, Michaela en Alexander zijn geïnteresseerd in de Sénegalese cultuur, het eiland Ile de Mar en het middelbare school project. In maart 2010 hebben zij een brief geschreven aan de directeur, Lang Mare van de school met het verzoek te helpen bij het opzetten van een interculturele correspondentie en/of uitwisseling met de leerlingen van het CEM Ile de Mar.

 

Sophianum
december 2009
Met de stuurgroep van het Sophianum heeft de eerste bespreking op 20 november 2009 plaatsgevonden. In de stuurgroep zijn naast  de directie de volgende afdelingen en  groepen vertegenwoordigd de bovenbouw, technisch onderwijs, sectie “Frans” en de leerlingenraad. De vragen en behoeftes van de docenten en leerlingen van het CEM île de Mar zijn doorgenomen. De eerste ideeën zijn uitgewisseld over mogelijkheden van samenwerking en afgesproken is e.e.a. uit te werken om in de komende maanden tot concrete afspraken te kunnen komen.
De volgende ideeën worden als leidraad gebruikt voor verdere uitwerking:

 • Kennisuitwisseling tussen leerlingen over de landen Nederland en Sénégal, de culturen, de verschillende talen en de leef- en leeromstandigheden,
 • Workshops door en voor leerlingen met betrekking tot: werken met de computer, opzet, inrichting en beheer van de bibliotheek, onderhoud in en om de school in praktijk.

Plannen voor 2010:  “De school staat en nu verder”
november 2009
Inmiddels wordt er op de middelbare school door een team van 10 leraren les gegeven aan 300 leerlingen. Het project stopt hier niet. Voor de komende periode (derde fase) heeft de Stichting île de Mar de volgende doelen gedefinieerd:

 • Inrichting van klaslokaal voor Informatie Technologie en invulling geven aan het informatica onderwijs;
 • Opzet en inrichting van de bibliotheek;
 • Bouw van een omheining ter bescherming van de gebouwen en de toekomstige begroeiing (bomen, struiken en tuinaanleg);
 • Onderhoud en in standhouden van gebouwen, terreinvoorzieningen en begroeiing;
 • Kennisuitwisseling Sénégal / Nederland (continent, cultuur, taal, leef en leeromstandigheden);
 • Workshops door en voor leerlingen (werken met: computer, internet, enz.),
 • Workshops door en voor leerlingen (opzet, inrichting en beheer van de bibliotheek.);
 • Workshops door en voor leerlingen (onderhoud in en om de school in praktijk);
 • Workshops door en voor leraren, m.b.t. uitwisseling en “upgrading” van kennis

Officiele opening van middelbare school op île de Mar!
28 oktober 2009
In 2007 heeft Stichting île de Mar samen met de inwoners van het gelijknamige eiland het initiatief genomen om op Île de Mar in Sénégal een middelbare school te gaan bouwen. Nu twee jaar later kunnen we trots zijn op het resultaat.
Op 28 oktober 2009 is de 2e fase van de bouw van het Colège d’Enseignement Moyen (CEM) gerealiseerd conform planning en wordt de school geopend (...)
Lees verder en bekijk de foto's van het openingsfeest!

Openingsfeest

Resutaten schooljaar 2008 / 2009
juli 2009
De leraren en leerlingen van het CEM île de Mar hebben de afgelopen jaren een bijzonder goede prestatie geleverd. Tijdens de bouwperiode moesten ze genoegen nemen met een schuur en kleine “huiskamers”, die dienst deden als “klaslokalen” of er was helemaal geen ruimte ter beschikking. Bovendien ontbrak het vaak aan leermiddelen en of waren er geen leraren beschikbaar. Ondanks deze serieuze handicaps zijn de leraren en leerlingen doorgegaan met hun werk en met succes. De resultaten gemeten over alle klassen zijn erg goed, 63 % van alle leerlingen is overgegaan naar een volgend leerjaar. De eerste 17 leerlingen zijn geslaagd voor hun examen en gaan door naar het lycée, een geweldige prestatie, bravo….

Geslaagd in 2009

Rotaryclub Gulpen-Vaals
juni 2009
De rotaryclub Gulpen-Vaals wil in de komende jaren de schouders zetten onder een internationaal project en heeft de keus laten vallen op het schoolproject van Stichting île de Mar Sénégal. Als voorwaarde voor de samenwerking is gesteld dat er een educatief element moet worden ingebouwd. Concreet betekent dit dat de leerlingen van het Sophianum (middelbare school met vestigingen in Gulpen en Nijswiller) zullen worden betrokken bij de daadwerkelijke uitvoering van het project in Sénégal.

Voortgang bouw 2e fase
Juni 2009
Eind mei is door monsieur Fallou Mboup van de Inspection d’ Académie in Fatick een inspectiebezoek gebracht aan de bouwplaats van het CEM île de Mar in Mar Soulou. Zijn bevindingen inclusief enkele foto’s heeft hij in een rapport (pdf) aan ons gemaild. Over de voortgang zijn we zeer tevreden en alles wijst erop dat de oplevering van de 2e fase volgens plan in oktober 2009 kan plaatsvinden.


Sponsortocht

Juni 2009
Half juni starten “ De Kuitenbijters”, een groep amateur wielrenners uit de Betuwe aan een sponsor fietstocht voor de bouw van de 3e fase van de school op het eiland Ile de Mar in Senegal. En het is niet zo maar een tochtje. Ze willen op 13 juni zo vaak als ze kunnen de Mont Ventoux beklimmen; een berg uit de eerste categorie van de Tour de France. Een keer is al een hachelijke onderneming en zij gaan dit een aantal keren achter elkaar doen. Ze hebben ervaring want vorig jaar heeft het gezelschap dit ook gedaan voor een ander goed doel. Maar dit jaar fietsen Patrick en Sacha van Gils, Bianca en Jeanet Hollenberg, Bart en Pieter Schadee, Peter Schollmann en John Verheul voor het CEM van Ile de Mar. Wie ze wil steunen kan contact opnemen met Bart Schadee 06 22992696.


Reisverslag Sénégal, april 2009
Mei 2009
Direct nadat door het NCDO een positieve beschikking werd afgegeven voor het subsidiëren van de tweede fase van de bouw CEM île de Mar zijn Herman Geertman en Henk Berghauser Pont naar Sénégal gereisd. Voor aanvang van de bouw van nog eens 4 klaslokalen moeten afspraken worden gemaakt met de inspectie van onderwijs in Fatick en de overeenkomst met de aannemer moet worden getekend.
Lees verder en bekijk de foto's!


Spaanse Ham

April 2009
Op 4 april verscheen het debuut van Berend Vroom: ‘Fadoek, Willie, Bep en andere dierenverhalen uit Andalusië’. Ter gelegenheid daarvan werd een van de hammen van zijn varkens op Marktplaats geveild.  Een mooi exemplaar, gedroogd door de mediterrane zeelucht in de bergen van de Alpujarras lag in een fraaie houder te kijk. (...)
Lees verder en bekijk de foto's!


Veiling en film bij de Wageningse Soroptimisten

April 2009
De Soroptimisten Wageningen hadden Stichting Ile de Mar uitgekozen als “ goed doel” waar de opbrengst van hun 2 jaarlijkse veiling naar toe zou gaan. Na een professionele reclamecampagne onder leden en de overige geïnteresseerden was het zondag 29 maart dan zover. (...)
Lees verder en bekijk de foto's!


NCDO logoPositief Advies inzake subsidie 2e fase NCDO

April 2009
Op 26 maart werd voor de 2e keer door het NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) subsidie toegekend aan de Stichting Ile de Mar. Citaat uit de beschikking:

BESLUIT; NCDO verleent aan Stichting Ile de Mar, Senegal een subsidie van maximaal 24.900 euro voor het project ’Senegal: bouw van school 2e fase’ De activiteiten zijn omschreven in uw aanvraag van 08-01-2009. Deze subsidie valt binnen het subsidieprogramma Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten en is geregistreerd onder nummer 218843K

De voorbereidingen voor deze 2e fase worden gestart. Herman Geertman en Henk Berghauser Pont vertrokken begin april naar Senegal om ter plekke het bestek te laten maken en na goedkeuring de contracten te tekenen. Een verslag hiervan volgt.  www.ncdo.nl


Opening Casimir Andelst

April 2009
Op 26 maart werd officieel de nieuwe locatie van Casimir Bedrijfsadvisering in Andelst geopend. De burgemeester mevrouw Tuijnman verrichtte deze ceremonie door 2 rode linten, die door Anna, Emma, Lina en  Marit werden aangedragen, aan elkaar te strikken. Hiermee werd op symbolische wijze de werkzaamheden van Casimir onder de aandacht gebracht : het verbinden van verschillende ideeen, concepten en partijen. Het bemiddelen en communiceren staan hoog in het vaandel bij Casimir, zowel bij het verstrekken van  bedrijfskundige adviezen en trainingen als bij certificeringen gelden deze uitgangspunten. In het voormalige veilinggebouw werd door middel van een spel met de oude veilingklok een bijdrage geleverd aan de tot stand koming van de vier nieuwe lokalen van het CEM op Ile de Mar in Senegal.

Foto's: Opening Casimir Andelst
 


Presentatie International School Maastricht

April 2009
Op 13 Februari hebben Mo en Mique een presentatie over de bouw van de school in Senegal gegeven aan een groep 14 tot 17 jarigen uit verschillende landen die op het Eurocollege te Maastricht studeren. Deze scholieren waren geïnteresseerd in het project en willen een uitwisselingsprogramma starten met het CEM op Ile de Mar. De bedoeling is dat ze de komende tijd een aantal projecten bedenken waardoor ze zichzelf en de andere leerlingen informeren over de situatie in Senegal. In de loop van het volgend jaar, zo rond de carnavalsvakantie gaan een aantal van de leerlingen de reis maken naar de Sine Saloum Delta, waar het eiland deel van uitmaakt. De afgevaardigden van deze Internationale School willen daar ter plekke workshops organiseren waardoor men over elkaars leven wordt geïnformeerd en ze gaan een leerlingen netwerk opstarten. De school sponsort de helft van de reis en het andere deel moeten de leerlingen zelf bijdragen. Spontaan werd die middag de opbrengst van de “cakefair” geschonken aan de stichting.


Film & Veiling 29 maart 2009 in Wageningen

Maart 2009
De Wageningse Soroptimisten willen we met deze actie de Nederlandse stichting Ile de Mar helpen met hun school in Senegal. De school staat er inmiddels; nu de inrichting nog! Hieronder ziet u het programma. Voor meer informatie kunt u ook de PDF bekijken.
PDFFilm & Veiling 2009


Overzicht herkomst en besteding van middelen 1e fase
Maart 2009
besteding
Bekijk hier het overzicht


Reisverslag Sénégal door Riet Mellink

December 2008
Ik ben een slechte toerist, ik hou niet van vakanties. De meeste reizen die ik maak zijn werkgerelateerd. Dat bevalt me, dan ben je niet een toeschouwer, een buitenstaander, maar heb je een bezigheid, een functie in een gemeenschap, en krijg je een veel bredere indruk van het dagelijks leven...
Lees verder en bekijk de foto's


1e fase gereed - Opening CEM île de Mar!

November 2008
Op 3 november 2008 kon de 1e fase van de middelbare school op het eiland île de Mar officieel worden geopend. Groot feest voor alle eilandbewoners en vooral  voor de leerlingen en hun docenten...
Lees verder en bekijk de fotoserie!

School
geopend op 3 november 2008!


Reisverslag
Mei 2008
Op 7 april 2008 is het contract met aannemer Papa Mor Fall getekend. Nog diezelfde week kan met de bouw worden begonnen, nadat door Marietou Ndiaye, onze vriendin uit Mar Lodj de eerste steen was gelegd. De ceremonie van de eerste steenlegging werd bijgewoond door alle notabelen van het eiland, ouders en leerlingen van de school, de directeur en de leraren en Stichting île de Mar werd vertegenwoordigd door Mohamed Bousso.

Senegal
1e steen wordt gelegd door Mariétou

Lees verder en bekijk de foto's...


Koninginnedag
2008
Om ook de inwoners in de provincie Utrecht op de hoogte te brengen van de activiteiten van de Stichting île de Mar, hebben vrijwilligers op de vrijmarkt in Utrecht een kraam ingericht met allerhande “antiek”, curiosa en andere snuisterijen. Met behulp van onze brochure is informatie en uitleg gegeven over de bouw van de middelbare school op het eiland île de Mar in Sénégal. De dagopbrengst van € 215 (= 139.750 CFA) wordt omgezet in stenen voor de school.


Correspondentie netwerk

Mei 2008
De eerste briefwisselingen tussen leerlingen van het Porta Mosana College in Maastricht en de leerlingen van het College d’ Enseignement Moyen in Mar Soulou Sénégal is een feit.
In mei 2008 zijn 12 brieven uit Maastricht meegenomen naar Sénégal en per “kerende post” kwam een overweldigende respons van 81 reacties retour. Er wordt nu hard gewerkt aan een antwoord in het Frans of in het Engels.
Bekijk de foto's...


Sponsordiner

April 2008
Op 25 en 26 april 2008 zijn door de Stichting île de Mar vrienden en bekenden uitgenodigd om te komen dineren in de Cortenstraat te Maastricht.
Herman Geertman en Gerda Barkmeijer hebben een 5 gangen diner samengesteld en verzorgd. Na een welkom met Cremant de Bourgogne aangeboden door Mique Eggermont zat de stemming er al snel in, is er heerlijk gedineerd, gepraat, gedronken en gelachen onder het motto “Eten voor Sénégal” en hebben we twee bijzonder gezellige avonden beleefd. Totaal hebben 60 gasten de avonden bijgewoond en kon na afloop een bedrag van 3.140 euro op de rekening van Stichting île de Mar worden bijgeschreven.
Klik hier voor de foto's...


"Fokke & Sukke kunnen het niet alleen"

Maart 2008
Ter ere van het 15-jarig bestaan van Fokke & Sukke wordt een mooi boekje uitgebracht. Opbrengsten van de uitgave zullen ten goede komen van de Stichting Ile de Mar Sénégal!
Lees hier het persbericht

Fokke en SukkeSubsidieaanvraag NCDO
Maart 2008
NCDO logo
Onze subsidieaanvraag bij het NCDO voor de 1e bouwfase van de middelbare school op het eiland île de Mar in Sénégal wordt gehonoreerd!
Lees verder...


Carnavals actie
Februari 2008
Tijdens Carnaval in Maastricht is onder het motto “Mèt unne kip noa sjaol”, kip verkocht ten behoeve van de bouw van de middelbare school...
Bekijk hier de foto's


Senegal
December 2007
Verslag van het bezoek van Henk en Mique in december 2007


Lekkere koekjes!

2007
Praktijkschool Hulst bakt en verkoopt koekjes voor de school!


Reisverslagen
2006
Mique heeft onderstaande verslagen geschreven op reis in Senegal in 2006.
School in Senegal - deel 1
School in Senegal - deel 2
School in Senegal - deel 3
School in Senegal - deel 4