Het Plan

« Recent nieuws

Sophianum
december 2009
Met de stuurgroep van het Sophianum heeft de eerste bespreking op 20 november 2009 plaatsgevonden. In de stuurgroep zijn naast  de directie de volgende afdelingen en  groepen vertegenwoordigd de bovenbouw, technisch onderwijs, sectie “Frans” en de leerlingenraad. De vragen en behoeftes van de docenten en leerlingen van het CEM île de Mar zijn doorgenomen. De eerste ideeën zijn uitgewisseld over mogelijkheden van samenwerking en afgesproken is e.e.a. uit te werken om in de komende maanden tot concrete afspraken te kunnen komen.
De volgende ideeën worden als leidraad gebruikt voor verdere uitwerking:

 • Kennisuitwisseling tussen leerlingen over de landen Nederland en Sénégal, de culturen, de verschillende talen en de leef- en leeromstandigheden,
 • Workshops door en voor leerlingen met betrekking tot: werken met de computer, opzet, inrichting en beheer van de bibliotheek, onderhoud in en om de school in praktijk.

Plannen voor 2010:  “De school staat en nu verder”
november 2009
Inmiddels wordt er op de middelbare school door een team van 10 leraren les gegeven aan 300 leerlingen. Het project stopt hier niet. Voor de komende periode (derde fase) heeft de Stichting île de Mar de volgende doelen gedefinieerd:

 • Inrichting van klaslokaal voor Informatie Technologie en invulling geven aan het informatica onderwijs;
 • Opzet en inrichting van de bibliotheek;
 • Bouw van een omheining ter bescherming van de gebouwen en de toekomstige begroeiing (bomen, struiken en tuinaanleg);
 • Onderhoud en in standhouden van gebouwen, terreinvoorzieningen en begroeiing;
 • Kennisuitwisseling Sénégal / Nederland (continent, cultuur, taal, leef en leeromstandigheden);
 • Workshops door en voor leerlingen (werken met: computer, internet, enz.),
 • Workshops door en voor leerlingen (opzet, inrichting en beheer van de bibliotheek.);
 • Workshops door en voor leerlingen (onderhoud in en om de school in praktijk);
 • Workshops door en voor leraren, m.b.t. uitwisseling en “upgrading” van kennis

Officiele opening van middelbare school op île de Mar!
28 oktober 2009
In 2007 heeft Stichting île de Mar samen met de inwoners van het gelijknamige eiland het initiatief genomen om op Île de Mar in Sénégal een middelbare school te gaan bouwen. Nu twee jaar later kunnen we trots zijn op het resultaat.
Op 28 oktober 2009 is de 2e fase van de bouw van het Colège d’Enseignement Moyen (CEM) gerealiseerd conform planning en wordt de school geopend (...)
Lees verder en bekijk de foto's van het openingsfeest!

Openingsfeest

Resutaten schooljaar 2008 / 2009
juli 2009
De leraren en leerlingen van het CEM île de Mar hebben de afgelopen jaren een bijzonder goede prestatie geleverd. Tijdens de bouwperiode moesten ze genoegen nemen met een schuur en kleine “huiskamers”, die dienst deden als “klaslokalen” of er was helemaal geen ruimte ter beschikking. Bovendien ontbrak het vaak aan leermiddelen en of waren er geen leraren beschikbaar. Ondanks deze serieuze handicaps zijn de leraren en leerlingen doorgegaan met hun werk en met succes. De resultaten gemeten over alle klassen zijn erg goed, 63 % van alle leerlingen is overgegaan naar een volgend leerjaar. De eerste 17 leerlingen zijn geslaagd voor hun examen en gaan door naar het lycée, een geweldige prestatie, bravo….

Geslaagd in 2009

Rotaryclub Gulpen-Vaals
juni 2009
De rotaryclub Gulpen-Vaals wil in de komende jaren de schouders zetten onder een internationaal project en heeft de keus laten vallen op het schoolproject van Stichting île de Mar Sénégal. Als voorwaarde voor de samenwerking is gesteld dat er een educatief element moet worden ingebouwd. Concreet betekent dit dat de leerlingen van het Sophianum (middelbare school met vestigingen in Gulpen en Nijswiller) zullen worden betrokken bij de daadwerkelijke uitvoering van het project in Sénégal.

Voortgang bouw 2e fase
Juni 2009
Eind mei is door monsieur Fallou Mboup van de Inspection d’ Académie in Fatick een inspectiebezoek gebracht aan de bouwplaats van het CEM île de Mar in Mar Soulou. Zijn bevindingen inclusief enkele foto’s heeft hij in een rapport (pdf) aan ons gemaild. Over de voortgang zijn we zeer tevreden en alles wijst erop dat de oplevering van de 2e fase volgens plan in oktober 2009 kan plaatsvinden.


Sponsortocht

Juni 2009
Half juni starten “ De Kuitenbijters”, een groep amateur wielrenners uit de Betuwe aan een sponsor fietstocht voor de bouw van de 3e fase van de school op het eiland Ile de Mar in Senegal. En het is niet zo maar een tochtje. Ze willen op 13 juni zo vaak als ze kunnen de Mont Ventoux beklimmen; een berg uit de eerste categorie van de Tour de France. Een keer is al een hachelijke onderneming en zij gaan dit een aantal keren achter elkaar doen. Ze hebben ervaring want vorig jaar heeft het gezelschap dit ook gedaan voor een ander goed doel. Maar dit jaar fietsen Patrick en Sacha van Gils, Bianca en Jeanet Hollenberg, Bart en Pieter Schadee, Peter Schollmann en John Verheul voor het CEM van Ile de Mar. Wie ze wil steunen kan contact opnemen met Bart Schadee 06 22992696.


Reisverslag Sénégal, april 2009
Mei 2009
Direct nadat door het NCDO een positieve beschikking werd afgegeven voor het subsidiëren van de tweede fase van de bouw CEM île de Mar zijn Herman Geertman en Henk Berghauser Pont naar Sénégal gereisd. Voor aanvang van de bouw van nog eens 4 klaslokalen moeten afspraken worden gemaakt met de inspectie van onderwijs in Fatick en de overeenkomst met de aannemer moet worden getekend.
Lees verder en bekijk de foto's!


Spaanse Ham

April 2009
Op 4 april verscheen het debuut van Berend Vroom: ‘Fadoek, Willie, Bep en andere dierenverhalen uit Andalusië’. Ter gelegenheid daarvan werd een van de hammen van zijn varkens op Marktplaats geveild.  Een mooi exemplaar, gedroogd door de mediterrane zeelucht in de bergen van de Alpujarras lag in een fraaie houder te kijk. (...)
Lees verder en bekijk de foto's!


Veiling en film bij de Wageningse Soroptimisten

April 2009
De Soroptimisten Wageningen hadden Stichting Ile de Mar uitgekozen als “ goed doel” waar de opbrengst van hun 2 jaarlijkse veiling naar toe zou gaan. Na een professionele reclamecampagne onder leden en de overige geïnteresseerden was het zondag 29 maart dan zover. (...)
Lees verder en bekijk de foto's!


NCDO logoPositief Advies inzake subsidie 2e fase NCDO

April 2009
Op 26 maart werd voor de 2e keer door het NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) subsidie toegekend aan de Stichting Ile de Mar. Citaat uit de beschikking:

BESLUIT; NCDO verleent aan Stichting Ile de Mar, Senegal een subsidie van maximaal 24.900 euro voor het project ’Senegal: bouw van school 2e fase’ De activiteiten zijn omschreven in uw aanvraag van 08-01-2009. Deze subsidie valt binnen het subsidieprogramma Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten en is geregistreerd onder nummer 218843K

De voorbereidingen voor deze 2e fase worden gestart. Herman Geertman en Henk Berghauser Pont vertrokken begin april naar Senegal om ter plekke het bestek te laten maken en na goedkeuring de contracten te tekenen. Een verslag hiervan volgt.  www.ncdo.nl


Opening Casimir Andelst

April 2009
Op 26 maart werd officieel de nieuwe locatie van Casimir Bedrijfsadvisering in Andelst geopend. De burgemeester mevrouw Tuijnman verrichtte deze ceremonie door 2 rode linten, die door Anna, Emma, Lina en  Marit werden aangedragen, aan elkaar te strikken. Hiermee werd op symbolische wijze de werkzaamheden van Casimir onder de aandacht gebracht : het verbinden van verschillende ideeen, concepten en partijen. Het bemiddelen en communiceren staan hoog in het vaandel bij Casimir, zowel bij het verstrekken van  bedrijfskundige adviezen en trainingen als bij certificeringen gelden deze uitgangspunten. In het voormalige veilinggebouw werd door middel van een spel met de oude veilingklok een bijdrage geleverd aan de tot stand koming van de vier nieuwe lokalen van het CEM op Ile de Mar in Senegal.

Foto's: Opening Casimir Andelst
 


Presentatie International School Maastricht

April 2009
Op 13 Februari hebben Mo en Mique een presentatie over de bouw van de school in Senegal gegeven aan een groep 14 tot 17 jarigen uit verschillende landen die op het Eurocollege te Maastricht studeren. Deze scholieren waren geïnteresseerd in het project en willen een uitwisselingsprogramma starten met het CEM op Ile de Mar. De bedoeling is dat ze de komende tijd een aantal projecten bedenken waardoor ze zichzelf en de andere leerlingen informeren over de situatie in Senegal. In de loop van het volgend jaar, zo rond de carnavalsvakantie gaan een aantal van de leerlingen de reis maken naar de Sine Saloum Delta, waar het eiland deel van uitmaakt. De afgevaardigden van deze Internationale School willen daar ter plekke workshops organiseren waardoor men over elkaars leven wordt geïnformeerd en ze gaan een leerlingen netwerk opstarten. De school sponsort de helft van de reis en het andere deel moeten de leerlingen zelf bijdragen. Spontaan werd die middag de opbrengst van de “cakefair” geschonken aan de stichting.


Film & Veiling 29 maart 2009 in Wageningen

Maart 2009
De Wageningse Soroptimisten willen we met deze actie de Nederlandse stichting Ile de Mar helpen met hun school in Senegal. De school staat er inmiddels; nu de inrichting nog! Hieronder ziet u het programma. Voor meer informatie kunt u ook de PDF bekijken.
PDFFilm & Veiling 2009


Overzicht herkomst en besteding van middelen 1e fase
Maart 2009
besteding
Bekijk hier het overzicht


Reisverslag Sénégal door Riet Mellink

December 2008
Ik ben een slechte toerist, ik hou niet van vakanties. De meeste reizen die ik maak zijn werkgerelateerd. Dat bevalt me, dan ben je niet een toeschouwer, een buitenstaander, maar heb je een bezigheid, een functie in een gemeenschap, en krijg je een veel bredere indruk van het dagelijks leven...
Lees verder en bekijk de foto's


1e fase gereed - Opening CEM île de Mar!

November 2008
Op 3 november 2008 kon de 1e fase van de middelbare school op het eiland île de Mar officieel worden geopend. Groot feest voor alle eilandbewoners en vooral  voor de leerlingen en hun docenten...
Lees verder en bekijk de fotoserie!

School
geopend op 3 november 2008!


Reisverslag
Mei 2008
Op 7 april 2008 is het contract met aannemer Papa Mor Fall getekend. Nog diezelfde week kan met de bouw worden begonnen, nadat door Marietou Ndiaye, onze vriendin uit Mar Lodj de eerste steen was gelegd. De ceremonie van de eerste steenlegging werd bijgewoond door alle notabelen van het eiland, ouders en leerlingen van de school, de directeur en de leraren en Stichting île de Mar werd vertegenwoordigd door Mohamed Bousso.

Senegal
1e steen wordt gelegd door Mariétou

Lees verder en bekijk de foto's...


Koninginnedag
2008
Om ook de inwoners in de provincie Utrecht op de hoogte te brengen van de activiteiten van de Stichting île de Mar, hebben vrijwilligers op de vrijmarkt in Utrecht een kraam ingericht met allerhande “antiek”, curiosa en andere snuisterijen. Met behulp van onze brochure is informatie en uitleg gegeven over de bouw van de middelbare school op het eiland île de Mar in Sénégal. De dagopbrengst van € 215 (= 139.750 CFA) wordt omgezet in stenen voor de school.


Correspondentie netwerk

Mei 2008
De eerste briefwisselingen tussen leerlingen van het Porta Mosana College in Maastricht en de leerlingen van het College d’ Enseignement Moyen in Mar Soulou Sénégal is een feit.
In mei 2008 zijn 12 brieven uit Maastricht meegenomen naar Sénégal en per “kerende post” kwam een overweldigende respons van 81 reacties retour. Er wordt nu hard gewerkt aan een antwoord in het Frans of in het Engels.
Bekijk de foto's...


Sponsordiner

April 2008
Op 25 en 26 april 2008 zijn door de Stichting île de Mar vrienden en bekenden uitgenodigd om te komen dineren in de Cortenstraat te Maastricht.
Herman Geertman en Gerda Barkmeijer hebben een 5 gangen diner samengesteld en verzorgd. Na een welkom met Cremant de Bourgogne aangeboden door Mique Eggermont zat de stemming er al snel in, is er heerlijk gedineerd, gepraat, gedronken en gelachen onder het motto “Eten voor Sénégal” en hebben we twee bijzonder gezellige avonden beleefd. Totaal hebben 60 gasten de avonden bijgewoond en kon na afloop een bedrag van 3.140 euro op de rekening van Stichting île de Mar worden bijgeschreven.
Klik hier voor de foto's...


"Fokke & Sukke kunnen het niet alleen"

Maart 2008
Ter ere van het 15-jarig bestaan van Fokke & Sukke wordt een mooi boekje uitgebracht. Opbrengsten van de uitgave zullen ten goede komen van de Stichting Ile de Mar Sénégal!
Lees hier het persbericht

Fokke en SukkeSubsidieaanvraag NCDO
Maart 2008
NCDO logo
Onze subsidieaanvraag bij het NCDO voor de 1e bouwfase van de middelbare school op het eiland île de Mar in Sénégal wordt gehonoreerd!
Lees verder...


Carnavals actie
Februari 2008
Tijdens Carnaval in Maastricht is onder het motto “Mèt unne kip noa sjaol”, kip verkocht ten behoeve van de bouw van de middelbare school...
Bekijk hier de foto's


Senegal
December 2007
Verslag van het bezoek van Henk en Mique in december 2007


Lekkere koekjes!

2007
Praktijkschool Hulst bakt en verkoopt koekjes voor de school!


Reisverslagen
2006
Mique heeft onderstaande verslagen geschreven op reis in Senegal in 2006.
School in Senegal - deel 1
School in Senegal - deel 2
School in Senegal - deel 3
School in Senegal - deel 4